Veel foto’s weer online

Samen met Mike hebben we weer de nodige foto’s online gezet. Ook is er in de tekst het e.e.a. aangepast. Mocht u nog iets zien wat niet klopt meldt dit gerust bij mij, Berry via of bij Mike Molle.

6-1-2020

Er wordt hard gewerkt om ook deze pagina online te krijgen