Battleship precancels                                                             Mike Molle

Een verzamelgebied van precancels, dat wellicht geheel onbekend is, zijn de “Battleship-precancels”. In 1898 was Amerika in oorlog met Spanje. Om deze oorlog mede te kunnen financieren werd er belasting geïnd op diverse producten, zoals medicijnen. Bedrijven waren verplicht deze belastingzegels op hun producten aan te brengen. Deze belastingzegels werden van precancels voorzien.

Ongeveer 6.000 bedrijven gebruikten deze precancels. Ze zijn zowel voor de verzamelaars van Revenue’s (belastingzegels) alsmede de precancel-verzamelaar een leuk verzamelgebied. In onze bibliotheek hebben we nu een catalogus van deze precancels. Er bestaan op deze 12 verschillende Battleships zo’n 40.000 verschillende afdrukken. Deze bedrijven gebruikten vaak diverse zegelwaarden en er komen zowel normale als inverted precancels voor.

Alhoewel er natuurlijk duurdere zeldzame exemplaren voorkomen, zijn ze over het algemeen niet erg kostbaar. De kans is groot dat u wellicht een (nog) niet genoteerd exemplaar ontdekt, aangezien dit een vrij onbekend verzamelgebied is. Succes met uw speurtocht.


%d bloggers liken dit: