Bibliotheek België

De bibliotheek van België:

Onderstaande lijst is een opsomming van publicaties die volledig over Belgische préo’s gaan of waar minstens een verwijzing naar Belgische préo’s in te vinden is.  Elke publicatie heeft een rubrieknummer gekregen, ondergebracht in de eerste kolom.

Het bevat drie onderdelen :

een letter :

T    : artikel uit een tijdschrift

B    : boek, uitsluitend over préo’s

BU  : uittreksel uit een boek

C    : catalogus, uitsluitend over préo’s

CU  : uittreksel uit een catalogus

 V    : varia

een jaartal van publicatie

een cijfer : eigen nummering binnen voornoemd jaar

Onder dit nummer staat ofwel de letter O als het een origineel betreft of de letter K van kopie. 

De lijst is ver van volledig.  Indien u teksten, artikelen, boeken of catalogi bezit met verwijzingen naar Belgische préo’s mag u steeds contact opnemen met Mike Molle

Onderaan de lijst en soms tussen de items vindt u verwijzingen naar artikelen in tijdschriften waarvan bekend is dat ze bestaan maar die nog steeds niet teruggevonden zijn.  Wie zoekt mee naar deze ontbrekende teksten? 

Op voorhand reeds bedankt.

T/1894

T/1894/1 K  

Chronique – Belgique — Le Timbre Poste – november 1894 – pag 129/130

T/1896

T/1896/1 K

Essay on the new surcharged Belgian stamps for printed matter Jules Bouvéz American Journal of Philately – januari 1896 – pag 22/24

T/1904

T/1904/1 K  

Note Historique – Sur la surcharge rectangulaire des timbres belges de 1 et 2 centimes J. B. (Enigszins gewijzigde vertaling in het Frans van T/1896/1) L’Echo de la Timbrologie – Jg 18 – n° 274 – 31 mei 1904 – pag 252/253

T/1904/2 K

Geschiedkundige aanteekening omtrent den rechthoekigen stempel op de 1 en 2 centimes van België J. B. (Vertaling in het Nederlands van T/1904/1) Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde – 1904 – pag 72/73

T/1911

T/1911/1 K  

Some Foreign Precancels Donald F. Lybarger The Precancel Monthly – Vol. 1 – June 1911 – n° 4

The Precancel Monthly was het eerste tijdschrift in de Verenigde Staten, uitsluitend gewijd aan precancels.  In het artikel staat volgende zin : “The following are some of the most important varieties which are enumerated in ‘Der Philatelist’ …”

Wie kent dit tijdschrift en over welk artikel gaat het ?  Het moet gepubliceerd zijn tussen 1908 en 1911.

T/1925

Op pag. 29 van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie of het Nederlands Tijdschrift voor Postzegelkunde uit 1925 zou een artikel “Afstempelingen” staan, ondertekend door Trg met verwijzigingen naar Belgische préo’s. Wie spoort dit op ?

T/1926

T/1926/1 K  

Die Vorentwertung der französischen Freimarken Ernst Ehrmann Die Postmarke – Sammlerwoche – 1926 – pag 239

T/1926/2 K

Belgium Donald F. Lybarger Windy City Precancel News – Herdruk van T/1911/1

T/1927

T/1927/1 K

Belgische Marken mit Vorausentwertung von Brüssel Ernst Ehrmann Das Postwertzeichen – 1. Jahrgang  – 1926/1927 – februar 1927 – pag 51/52

T/1927/2 K

Belgische Marken mit Vorausentwertung Paul Dietze und Ernst Ehrmann Das Postwertzeichen – (?) Jahrgang – (1927/1928?) – pag 34/35

T/1927/3 K

Precancels (Préoblitérés) ook Nederlandsche Voor-afstempeling P.C. Korteweg De Philatelist – 1927 – pag 149/151

T/1927/4 K

Precancels De Philatelist – 1927 – pag 196

T/1927/5 K

From Our Readers Michael Nemirsky The Precancel Gazette – Apr. 1927 – pag. 25

T/1927/6 K

The Precancels of Belgium and Luxemburg Michael Nemirsky The Precancel Gazette – July 1927 – pag. 25

T/1927/7 K

Supplementary List of French and Algerian Precancels W.I. Mitchel The Precancel Gazette – July 1927 – pag. 6

T/1927/8 K

Belgian Precancels Ralph M. Williams The Precancel Gazette –Oct. 1927 – pag 7/8

  1. In het artikel Belgische Marken mit Vorausentwertung von Brüssel (T/1927/1) verwijst Ernst Ehrmann naar “das Kohl-Briefmarken-Handbuch” waarin toelichting zou staan over Belgische préo’s. Wie kent dit handboek ?  Wie kan kopieën bezorgen van de bewuste passages?
  2. In het artikel Belgische Marken mit Vorausentwertung (T/1927/2)  staat : “Der Stempel wurde in dem für den Verkehr der Truppenbehörden eingerichteten Postamt Löwen 2 als Päckchenstempel benutzt, – Bütow führt in seinem Katalog unter 1279 “Roeselare/1914/Roulers” auf.”  Wie kent deze catalogus?  Wie kan kopieën bezorgen van de bewuste passage?

T/1928

T/1928/1 K  

Belgische Marken mit Vorausentwertung Louis Goldberg Die Postmarke – 29 december 1928 – n° 182 – pag 276/278

T/1928/2 K

Préoblitérés de Belgique A. De Haene La Revue Postale – n° 307 – oktober 1928 – pag 324/327

T/1928/3 K

Belgische Marken mit Vorausentwertung Paul Dietze und Ernst Ehrmann Das Postwertzeichen – (?) Jahrgang – (1927/1928 ?) – pag 69/70

T/1928/4 K

Belgium Precancels Chas. Metz The Precancel Bee – Nov. 1928 – pag. 3

T/1928/5 K

Foreign Precancel Column Ralph M. Williams The Precancel Gazette – April 1928 – pag. 24

T/1928/6 K

Belgian Precancels Urban Harold Turner The Stamp Lover – 1928/1929 – pag. 286-289

  1. In het artikel Belgian Precancels (T/1928/6) van Urban Harold Turner staat volgende zin : “Now there are four dies of these stamps, the differences being illustrated in Stanley Gibbons’ catalogue, 1929.”  Wie heeft nog een exemplaar van deze catalogus en wie kan kopieën bezorgen van de bewuste passage ?
  2. In het Nederlands tijdschrift De Philatelist van 1928 zou op pag. 75 het artikel De Nederlandsche Voorafstempelingen. Drie soorten – Hunne verminkingen staan van P.C. Korteweg met verwijzingen naar Belgische préo’s. Wie spoort dit op ?
  3. In The American Philatelist van 1928 zou op pag. 528 een artikel Precancels staan van J. Brinkman. Wie spoort dit op ?

V/1928

V/1928/1 K

Belgische postzegels met voorafstempeling Louis Goldberg Nederlandse vertaling van T/1928/1 – (Studiegroep Voorafstempelingen ??)

 T/1929

T/1929/1 K  

A travers la Presse – Pré-oblitérés de Belgique recensie op het artikel van Louis Goldberg – T/1928/1 Le Philatéliste Belge – 31 januari 1929 – n° 88 – pag 31

T/1929/2 K  

A travers la Presse – Préoblitérés de Belgique recensie op een artikel van M. Urban Harold Turner in “The Stamp Lover” – T/1928/6 Le Philatéliste Belge – 28 februari 1929 – n° 89 – pag 53

T/1929/3 K  

A travers la Presse Recensie op een artikel van M. R. Berlingin, gepubliceerd in het tijdschrift van de Junior Philatélic Society (London) Le Philatéliste Belge – 31 maart 1929 – n° 90 – pag 77

T/1929/4 K

De Nieuwe Opdrukken van België De Philatelist – 1929 – pag 75

T/1929/5 K

Die Journaux-Stempel von Belgien Hugo Schiebel Die Postmarke – 1929 – pag 58

T/1929/6 K

Precancelled Belgian Stamps Stephen G. Rich Mekeel’s Weekly Stamp News – Vol. XLIII – n° 38 – pag. 561/562 en 572 – Engelse vertaling van T/1928/1

T/1929/7 K

Precancels of Europe and Africa Stephen G. Rich The Precancel Bee – Nov. 1929 – pag. 16/17

1. In het artikel A travers la presse (T/1929/3) wordt verwezen naar een tekst van M. R. Berlingin gepubliceerd in het tijdschrift van de Junior Philatelic Society uit Londen. Wie kent de naam van dit tijdschrift en wie kan het artikel terugvinden ?

2. In het artikel De nieuwe opdrukken van België (T/1929/4), gepubliceerd in De Philatelist staat : “Zoals reeds in het vorig nummer onder ‘Nieuwe Uitgiften’ vermeld, …” Wie kan dit artikel terugvinden ?

T/1930

T/1930/1 K

Preliminary Notes on Belgian Precancelled Stamps Stephen G. Rich Windy City Precancel News – Aug. 1930 – pag. 3/8

T/1930/2 K

De valse zegels van België – Voorafgestempelde zegels Vertaling in het Nederlands van BU/1930/1 auteur en publicatie onbekend

BU/1930

BU/1930/1 K

Les Timbres Faux de Belgique pag 107/115 : Timbres Préoblitérés M.G. Slagmeulder

1. In het artikel T/1930/1 staat volgende zin : “Mr. Charles Metz, in his list of Belgian precancel types published in The Stampet last year, calls this the ‘General Bar Type’ of precancel.”. Wie kan dit tijdschrift en artikel opsporen ?

2. Het artikel T/1930/1 eindigt als volgt : “Reprinted from Mekeel’s Weekly Stamp News”. Wie kan dit artikel terugvinden ?

3. In het artikel over de valse préo-zegels van België (T/1930/2) staat volgende zin : “De Heren Rotsaert en Byl hebben de aandacht van de verzamelaars van voorafgestempelde zegels gericht op de valse afstempeling aangebracht op nr. 54 (2 ct. geel) van de uitgave 1894 (zie Revue Postale, nr. 323, maart 1930). Wie kan dit artikel terugvinden ?

C/1931

C/1931/1 O

Les Timbres Préoblitérés de Belgique P. Rotsaert & R. Byl 180 paginas

Dit is de eerste volwaardige catalogus van Belgische préo’s. Hij bevatte de volledige teksten van 1 koninklijk besluit, 5 ministeriële besluiten en 6 dienstnota’s. De inleiding bevat volgende verwijzingen naar bestaande teksten :

1. “Quelques années plus tard, en octobre 1901, un journal allemand, l’ “Illustrierte Briefmarken Zeitung” fit paraître un article sur ces nouvelles marques postales belges.”

2. “En mai et juin 1912, parut dans l’ “Echo de la Timbrologie” une étude approfondie sous la signature de notre compatriote Louis Hanciau.

3. “L’érudit expert (L. Hanciau), décédé le 12 novembre 1924, faisait allusion à des articles publiés en octobre et novembre 1908 dans le “Berliner Briefmarken Zeitung” et dus à la plume autorisée de M. Carl Wagner.”

4. “Le même auteur (L. Hanciau) fit paraître dans le “Philatéliste Belge” (juillet 1922), un addendum à son travail et il clôtura cette documentation à l’année 1921”.

5. “Filatelia”, la grande revue italienne commença en mai 1928 la publication du prof. F. Renaut sur la naissance des timbres préoblitérés en Belgique (1894-1910).

Wie kan deze artikels en deze tijdschriften terugvinden ?

T/1931

T/1931/1 O

De Europeesche Voorvernietingen. P.C. Korteweg De Philatelist – Jg 6 – n° 1 – 6 januari 1931 – pag 5/9

T/1931/2 O

De Europeesche Voorvernietingen. P.C. Korteweg De Philatelist – Jg 6 – n° 2 – 1 februari 1931 (vervolg van T/1931/1) – pag 30/32

T/1931/3 O

De Europeesche Voorvernietingen. P.C. Korteweg De Philatelist – Jg 6 – n° 3 – 1 maart 1931 (vervolg van T/1931/2) – pag 52/55     Zie ook n°5 pag. 96 en n° 10 pag 193

T/1931/4 O

De Voorafstempelingen van België recensie van “Les Timbres Préoblitérés de Belgique” – C/1931/1 De Philatelist – Jg 6 – n° 8 – 1 augustus 1931 – pag 154

T/1931/5 K

New Development in Belgian Precancels The American Philatelist – 1930/1931 – pag 218

T/1931/6 K

Mounting in columns Stephen G. Rich The American Philatelist – 1930/1931 – pag 219/221

T/1931/7 K

Precancels similar to France type I Stephen G. Rich The American Philatelist – 1930/1931 – pag 353

T/1931/8 K

These Are Not Precancels The American Philatelist – 1931/1932 – pag 32

T/1931/9 K

Who Began It? The American Philatelist – 1931/1932 – pag 33

T/1931/10 K

Synoptic Collections The American Philatelist – 1931/1932 – pag 93

T/1931/11 C

Foreign Precancel News Chas. Metz Windy City Precancel News – Jan. 1931 – pag 11

T/1931/12 K

Precancels of Belgium Chas. Metz Windy City Precancel News – March 1931 – pag. 14

1. In het artikel T/1931/4 over de Préo-catalogus staat volgende zin : “Het boek, dat in afleveringen reeds in “La Revue Postale” werd afgedrukt, is dan eigenlijk verschenen.” Wie zoekt mee naar deze verschillende afleveringen ?

2. In het artikel T/1931/9 staat volgende zin : “Now that the first section of the Hoover 1932 catalogue is out, carrying Belgium through Maeseyck, and that the second part is promised within a short time, the Rotsaert-Byl work will probably not prove very useful here.” Wie kent deze catalogus en ook het tweede deel ?

3. In het artikel T/1931/11 staat volgende zin : “Next in rarity comes ANVERS Scott n° 55 which is priced in “Hoover’s Advance Sheet” (see Precancel Herald, October Issue) at $30.” Wie zoekt mee naar de catalogus en het artikel ?

4.In The American Philatelist 1931/1932 pag. 32 zou een artikel staan met als titel ‘The Dutch Precancellings’ door P.C. Korteweg. In dit artikel zouden verwijzingen staan naar Belgische préo’s. Wie zoekt het op ?

T/1932

T/1932/1 K

Foreign revenue precancelling S.G. Rich The American Philatelist – 1931/1932 – pag 192

T/1932/2 K

These also are not precancels The American Philatelist – 1931/1932 – pag 249

T/1932/3 K

Condition in foreign precandels Stephen G. Rich The American Philatelist – 1931/1932 – pag 399

T/1932/4 K

Belgian Precancels S.G. Rich The American Philatelist – 1932 – pag 447/448

T/1932/5 K

Belgian Precancel Rarities The American Philatelist – 1932 – pag 553

T/1933

T/1933/1 K

Belgians Howard J. Young The Precancel Bee – June 1933 – pag 3

In het artikel T/1933/1 staat volgende zin : “Charles Metz edited the Belgium section of the Official Precancel Stamp Catalogue. Wie bezorgt kopieën van de bewuste bladzijden ?

BU/1933

BU/1933/1 K

Timbres pour Imprimés, ou Préoblitérés Gustave Bertrand Mémorial Philatélique II, La Belgique – pag. 23/25 en 168/169

In de tekst van BU/1933/1 staat een verwijzing naar volume I page 25. Wie kent dit boekwerk en kan kopieën nemen van de bewuste passage ?

T/1934

T/1934/1 K

Het verzamelen van voorafstempelingen J.J.C. Van Houten Nederlandsch maandblad voor Philatelie – 16 december 1934 – pag 253/254

T/1934/2 K

Book Reviews S.G.R. The Precancel Bee – March 1934 – pag 197

T/1934/3 K  Belgian Precancels Charles Metz The Precancel Bee – July 1934 – pag 327/328

T/1934/4 K

Belgian Precancels S.G. Rich The Precancel Bee – Nov. 1934 – pag 74 – Revised from American Philatelist June 1932 (T/1932/4)

T/1934/5 K

Belgian Precancels S.G. Rich The Precancel Bee – Dec 1934 – pag 106 – Continued from the November number (T/1934/4)

T/1934/6 K

De soorten postzegels K. A. Heymans jr. De Philatelist – 1934 – pag 113 (115)

T/1934/7 K

Het verzamelen van precancels P. C. Korteweg De Philatelist – 1934 – pag. 214/216

T/1934/8 K

Hand-Electros M. T. Dome The American Philatelist – pag. 535/536

1. Het artikel T/1934/2 is een recensie van “Les Timbre Préoblitéres de Belgique. Supplement au Catalogue, 21 decembre 1933. Rotsaert & Byl. Bruxelles, La Revue Philatelique, 1934.” Wie kan een kopie bezorgen van deze catalogus ?

2. In hetzelfde artikel staat : “The noteworthy feature is the inclusion of the many Belgian items known to American collectors and listed in the Hoover catalog of 1932”. Wie bezorgt kopieën van de bewuste passages ?

3. In het artikel T/1934/3 staat : “Since the first section of the Belgian precancels received a published listing in Part 1 of the Official Precancel Stamp Catalog, these stamps have been coming more to the fore.” en verder “Get your copy of the Official Precancel Catalog part 1, and in the Belgian section, beginning page 283, add these …”. Wie bezorgt kopieën van de bewuste passages ?

T/1935

T/1935/1 K

Yes: It’s So ! (About Belgian Precancels) Charles Metz The Precancel Bee – Januari 1935 – pag. 134

T/1935/2 K

Belgian Precancels Dated 1931-33 Charles Metz The Precancel Bee – Februari 1935 – pag. 170/171

T/1935/3 K

Belgium – Universal Style Chart The Precancel Bee – March 1935 – pag. 207

T/1935/4 K

Bureau Prints : Foreign Charles Metz The Precancel Bee – March 1935 – pag 266

T/1935/5 K

A Synoptic Collection S.G. R. The Precancel Bee – July 1935 – pag. 322

T/1935/6 K

Belgian General Type Bureau Prints H. Deseck The Precancel Bee – August 1935 – pag. 359

T/1935/7 K

Belgian City-Name Types H. Deseck The Precancel Bee – September 1935 – pag. 12

T/1935/8 K

Precancels of Other Countries – Various Notes The Precancel Bee – November 1935 – pag. 77

T/1935/9 K

Belgian Precancels 1930-35 S.G.R. The Precancel Bee – December 1935 – pag. 105

C/1937

C/1937/1 K

Monographie des Timbres préoblitérés d’après le Catalogue de M.M.P. Rotsaert et R. Byl A. Hye de Crom 176 paginas

T/1938

T/1938/1 O

De Voorafstempelingen van België voor Drukwerken A. Vervenne Het Postzegel – Jg 1 – n° 1 – januari 1938 – pag 6/12

T/1938/2 O

Drukfouten (errata in het artikel De Voorafstempelingen van België voor Drukwerken (T/1938/1) Het Postzegel – Jg 1 – n° 2 – februari 1938 – pag 23

T/1938/3 O

Misbruiken M. Het Postzegel – Jg. 1 – n° 2 – pag. 26/27

T/1938/4 O

De voorafstempelingen van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 1 – n° 2 – februari 1938 – pag 27

T/1938/5 K

De Voorafstempelingen van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 1 – n° 3 – maart 1938 – pag 42

T/1938/6 K

De Taalstrijd en de Postzegels? Het Postzegel – Jg 1 – n° 6 – juni 1938 – pag 81/??

T/1938/7 K

Voorafgestempelde typos België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 1 – n° 6 – juni 1938 – pag 85

T/1938/8 O

Een Belangrijk Onderhoud Het Postzegel – Jg 2 – n° 3 – december 1938 – pag 39

T/1938/9 O

Voorafgestempelde zegels van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 2 – n° 3 – december 1938 – pag 41

T/1938/10 K

Catalog Review M.T. Dome The Precancel Bee – March 1938 – pag. 198 – Bespreking van C/1937/1

T/1938/11 K

New Belgian Type The Precancel Bee – May 1938 – pag 259

T/1938/12 K

Belgian Precancel Gems Charles Metz The Precancel Bee – June 1938 – pag. 315

V/1938

V/1938/1 K

Briefwisseling  tussen A. Vervenne en de Postadministratie zie ook T/1938/4 Postmuseum – 8 documenten

T/1939

T/1939/1 K

Voorafgestempelde Zegels van België (Typos) A. Vervenne Het Postzegel – Jg 2 – n° 6 – maart 1939 – pag 73

T/1939/2 K

Tentoonstelling van voorafgestempelde postzegels Het Postzegel – Jg 2 – n° 7 – april 1939 – pag 95/96

T/1939/3 K

Voorafgestempelde zegels A. Vervenne Het Postzegel – Jg 2 – n° 10-11 – juli-augustus 1939 – pag 145

T/1939/4 K

Voorafgestempelde zegels (vervolg van T/1939/3) A. Vervenne Het Postzegel – Jg 2 – n° 12 – september 1939 – pag 164/166

T/1939/5 K

Voorafgestempelde Zegels van België (lijst ongekatalogeerde préo’s) A. Vervenne Het Postzegel – Jg 2 – n° 7 – april 1939

T/1939/6 K

Niet gekatalogeerde voorafgestempelde zegels van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 1 – october 1939

T/1939/7 K

Niet gekatalogeerde voorafgestempelde zegels van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 2 – november1939

T/1939/8 K

Niet gekatalogeerde voorafgestempelde zegels van België A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 3 – december1939

T/1938/9 K

Precanceled Belgian Stamps Ray E. Morrison Midwest Precancel News – October 1939 – pa. 4/6

T/1938/10 K

Bureau Precancels of Belgium Ray E. Morrison The Precancel Bee – November 1939 – pag. 102/103

T/1939/11 K

Bureau Precancels of Belgium Ray E. Morrison The Precancel Bee – December 1939 – pag. 145/146 – Vervolg op T/1939/11

T/1939/12 O

Nieuw ontdekte voorafgestempelde postzegels sinds 1 October 1939 Tijdschrift der Voorafgestempelde Zegels – 1939 – nr. 11

T/1940

T/1940/1 O  

Préoblitérés non indiqués au catalogue et signalés depuis le 1er octobre 1939. Nieuw ontdekte voorafgestempelde postzegels sinds 1 october 1939. La Revue des Timbres Préoblitérés / Tijdschrift der Voorafgestempelde zegels – n° 11 – pag 276/278

T/1940/2 K

Uwe vraag, Ons antwoord Het Postzegel – Jg 3 – n° 6 – maart 1940

T/1940/3 K

Ongekatalogeerde preos A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 4/5 – januari-februari 1940

T/1940/4 K

Ongekatalogeerde préos A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 6 – maart 1940

T/1940/5 K

Ongekatalogeerde préos A. Vervenne Het Postzegel – Jg 3 – n° 7 – april 1940

C/1941

C/1941/1 O

Les Préoblitérations typographiques sur timbres-poste de Belgique 1906-1941 De typographische voorafstempelingen op postzegels van België 1906-1941 La Société Belge des Collectionneurs de Timbres Préoblitérés De Belgische Vereeniging der Verzamelaars van Voorafgestempelde Postzegels 32 paginas

T/1941

T/1941/1 O

Préoblitérés Nederlandsch maandblad voor Philatelie – Jg20 – n° 240 december 1941 – pag 331

T/1941/2 K

Lijst der ongekatalogeerde préos Gevonden préos Het Postzegel – Jg 4 – n° 1 – januari 1941 – pag. 14

T/1941/3 K

Lijst der ongekatalogeerde voorafgestempelde Zegels van België Het Postzegel – Jg 4 – n° 2 – februari 1941

T/1941/4 K

Ongekatalogeerde voorafgestempelde zegels van België Het Postzegel – Jg 4 – n° 3 – maart 1941

T/1941/5 K

Ongekatalogeerde preos van België Elf. Het Postzegel – Jg 4 – n° 5 – mei 1941

T/1941/6 C

Lijst der ongekatalogeerde voorafstempelingen van België Elf. Het Postzegel – Jg 4 – n° 8/9 – augustus/september 1941

T/1941/7 C

Ongekatalogeerde voorafgestempelde zegels van België Elf. Het Postzegel – Jg 4 – n° 10/11 – october/november 1941

T/1942

T/1942/1 K

In Memoriam Arthur Vervenne Ap. Jos. Joos, Voorzitter Het Postzegel – Jg 5 – n° 11 – november 1942 – pag 81

T/1942/2 K

Lijst der ongecatalogeerde voorafstempelingen Elf. Het Postzegel – Jg 5 – n° 2 – februari 1942

T/1942/3 K

Te katalogeeren preos – Ongecatalogeerde voorafstempelingen Elf. Het Postzegel – Jg 5 – n° 8/9 – augustus/september 1942

C/1943 

C/1943/1 O

Les Préoblitérations typographiques sur timbres-poste de Belgique 1906-1941 – Addenda De typographische voorafstempelingen op postzegels van België 1906-1941 – Addenda La Société Belge des Collectionneurs de timbres préoblitérés De Belgische Vereeniging der Verzamelaars van voorafgestempelde postzegels 14 paginas

 T/1943

T/1943/1 K

Inhoud van de 5 eerste jaargangen van Het Postzegel 1938-1942 Voorafgestempelden en Stempelstudie Het Postzegel – Jg 6 – n° ¾ – maart – april 1943

 T/1944

T/1944/1 O

Lijst van ongekatalogeerde voorafstempelingen F.C. Het Postzegel – Jg 7 – n° 2 – februari 1944 – pag 16/17

T/1945

T/1945/1 K

Ook een Herklasseeringsprobleem : Postzegels, weldadigheidszegels, gelegenheidszegels A. Arro Het Postzegel – Jg 8 – n° 3/4 – maart/april 1945 – pag 35/36

T/1945/2 K

Lijst van ongekatalogeerde voorafstempelingen F.C. Het Postzegel – Jg 8 – n° 3/4 – maart/april 1945 –

T/1945/3 K

Wij bezochten voor U : De Postzegeltentoonstelling te Antwerpen Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift – Jg 1 – n° 5 – 15 augustus 1945 – pag93/94

BU/1946

BU/1946/1 K

Oblitérations 1918-1919 – Essai de classification Richard Byl pag 73 : Préoblitérations

 T/1946 

T/1946/1 K

Aankondiging van de uitgifte van nieuwe préo’s Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift -15 februari 1946 – pag 41

T/1946/2 K

Hoogdagen van de filatelie : Internationale postzegeltentoonstelling Antwerpen Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift -n° 14 -15 mei 1946 – pag 109/111

T/1946/3 K

De internationale postzegeltentoonstelling te Antwerpen Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift -n° 15 – juni 1946 – pag 141/142

T/1946/4 K

Aankondiging van de uitgifte van nieuwe préo’s Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift – 15 september 1946  – pag 213

T/1946/5 K

Aankondiging van de uitgifte van nieuwe préo’s Het Vlaamsch Postzegeltijdschrift -15 november 1946 – pag 269

V/1947 

V/1947/1 K

Something about BELGIAN mecanic Precancels, called “TYPOS”, = “Bureau Prints” Doorslag van een getypt engelstalig artikel (onvolledig), op 05.06.1947 verzonden naar Amerika

T/1948

T/1948/1 K

L’Emission de 1915 R. Soebert Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – janvier 1948 – n° 1 – pag 11/12

T/1948/2 O

L’Emission de 1915 R. Soebert Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – février 1948 – n° 2 – pag 36/37

T/1948/3 O

L’Emission de 1915 R. Soebert Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – mars 1948 – n° 3 – pag 59/61

T/1948/4 O  

L’Emission de 1915 R. Soebert Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – april 1948 – n° 4 – pag 90 Les Timbres de l’Emission de 1915 à Préoblitération Typographique E. Michoel et G. Shaw Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – april 1948 – n° 4 – pag 90/92

T/1948/5 K

Les Oblitérations des Timbres de l’Emission de 1884 François Capon Revue du Collectionneur Specialiste de Timbres-poste – Jg 1 – mai 1948 – n° 5 – pag 103/104

C/1949

C/1949/1 O

Cataloog 1949 Catalogue Preobel Belgische Voorafgestempelde /Préoblitérés belges 1906-1949 Typo Willy Vergouwen 22 paginas

 T/1949

T/1949/1 K

Voorafgestempelden : aanvullingen op de Cataloog 1949 Catalogue Preobel (C/1949/1) Willy Vergouwen Het Postzegel – Jg 12 – n° 95 – september-october 1949 – n° 5 – pag69

V/1949 

V/1949/1 K

Interne Postbriefwisseling betreffende de uitgifte van de voorafgestempelde Anseele-zegels Postmuseum

V/1949/2 O

Doorslag van een getypt engelstalig artikel van C.B. Van Damme, waarschijnlijk bestemd voor een Amerkikaans tijdschrift

C/1950 

C/1950/1 O

Cataloog 1950 Catalogue Preobel – Bijvoegsel en verbetering Belgische Voorafgestempelde /Préoblitérés belges 1906-1950 Typo Willy Vergouwen 1 pagina

C/1950/2 O

Verplaatste opdrukken op de Belgische voorafgestempelde – typo Willy Vergouwen 4 paginas

 T/1950

T/1950/1 C

Waarde der verplaatste opdrukken op Belgische typo’s Willy Vergouwen Het Postzegel – Jg 13- n° 107 – december 1950 – n° 11 – pag 143/146

T/1950/2 O

Les oblitérations sur les timbres de l’émission de 1884 5. Oblitérations à simple ellipse – pag 253 6. Préolitérés – pag 253/254 F. Capon Une belle exposition – pag 260/261 Revue du collectionneur de timbres-poste spécialiste – Jg 2 – mai/décembre 1950 – n° 13/14

 C/1951 

C/1951/1 O gesigneerd

Catalogue des Préos d’Europe – Préoblitérations Roullette / Typographiques Jean Lepingle 142 paginas

 T/1951 

T/1951/1 K

De derde V.B.P. philatelistendag en tentoonstelling te Borgerhout Het Postzegel – Jg 14- n° 111 – juni/juli 1951 – n° 4 – pag 83/86

T/1951/2 K

De afstempeling Turn – Phil. Kempische Philatelie – april 1951 – n° 4

T/1951/3 K

De afstempeling Turn – Phil. Kempische Philatelie – n° 5 – vervolg op T/1951/2

T/1951/4 K

Programma Postzegeltentoonstelling te Turnhout van 21 tot 23 juli 1951 één van de deelnemers : Lepingle (Brussel) : voorafgestempelde zegels Kempische Philatelie – juni 1951 – n° 18 – 2° jaargang n° 6

T/1951/5 K

Uitslagen Postzegeltentoonstelling te Turnhout van 21 tot 23 juli 1951 Prijskamp “Seniors” – zilveren medaille : Lepingle : voorafgestempelde zegels en -10%-zegels Kempische Philatelie – juli 1951 – n° 19 – 2° jaargang n° 7

 V/1952 

V/1952/1 K

Publiciteit voor aansluiting bij de Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars met een speciale oproep aan de verzamelaars van Voorafgestempelden.  

T/1953 

T/1953/1 K

Bestuursverkiezingen Arbeitsgemeinschaft “Vorausentwertungen” – februari 1953 – n° 2/53

T/1953/2 KC

VE-Ausstellung in Brüssel – VE von Belgien (Typos) Arbeitsgemeinschaft “Vorausentwertungen” – april 1953 – n° 4/53  – pag 21

T/1953/3 K

Aankondiging “Salon International du Préos L’Echo philatélique – n° 17 – mei 1953

T/1953/4 K

Bericht von den Tagen der “Vorausentwertungen” Arbeitsgemeinschaft “Vorausentwertungen “ – juni 1953 – n° 6/53  – pag 30/31

T/1953/5 K

Complaisances Frans Blom de Postzak – 1953 – n° 29 – oktober 1953 – pag 3/5

 V/1953 

V/1953/1 K

Interne correspondentie van de Postadministratie ivm de voorafstempeling van de 65c. en  90c. op 30.11.1953 Postmuseum

T/1954 

T/1954/1 K

Complaisances (vervolg op T/1953/5) Frans Blom de Postzak – 1954 – n° 32  – juni 1954 – pag 4/8

T/1954/2 K

St. Niklaas in de bijzondere belangstelling van de precancel verzamelaars De Postzak – 1954 – n° 30 – januari 1954 – pag 5/7

T/1954/3 K

Losse berichten : uitgifte van nieuwe préo’s Het Postzegel – Jg 17 – n° 126 – januari/februari 1954 – n° 1 –

T/1954/4 O

De Belgische Voorafgestempelden W. Vergouwen Het Postzegel – Jg 17 – n° 128 – mei/juni 1954 – n° 3 – 33/36

T/1954/5 O

De Belgische Voorafgestempelden II (vervolg van T/1954/4) W. Vergouwen Het Postzegel – Jg 17 – n° 129 – juli/augustus 1954 – n° 4 – pag 51/53

T/1954/6 O

Allerlei uit eigen land : Voorafstempelingen Het Postzegel – Jg 17 – n° 129 – juli/augustus 1954 – n° 4 – pag 56

T/1954/7 O

De tentoonstelling “Wonderen der Philatelie” W. Vergouwen Het Postzegel – Jg 17 – n° 130 – september/oktober 1954 – n° 5 – pag 78/80

T/1955 

T/1955/1 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 33 – januari 1955 – 74/75

T/1955/2 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 34 – februari 1955 – pag 120 (vervolg van T/1955/1)

T/1955/3 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 35 – maart  1955 – pag 145 (vervolg van T/1955/2)

T/1955/4 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 37 – mei  1955 – (vervolg van T/1955/3)

T/1955/5 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 38/39 – juni/juli 1955 – (vervolg van T/1955/4)

T/1955/6 K

Les faux préoblitérés Belges J. Lepingle L’Echo Philatélique – n° 42 – oktober 1955 – pag 17 (vervolg van T/1955/5)

T/1955/7 K

Complaisances (vervolg op T/1954/1 en slot) Frans Blom de Postzak – 1955 – n° 34  – januari 1955 – pag 6/8

T/1955/8 O

Voorafgestempelden “Typo” Het Postzegel – Jg 18 – n° 133 – maart/april 1955 – n° 2 – pag 22

T/1955/9 O

Vervalsingen van de Belgische typo’s Het Postzegel – Jg 18 – n° 134 – mei/juni 1955 – n° 3 – pag 38

T/1955/10 K

De Valse Postzegels van België Het Postzegel – Jg 18 – n° 135 – juli 1955 – n° 4 – pag 51/52

T/1955/11 K

De Belgische Voorafgestempelden III(vervolg van T/1954/4 en T/1954/5) W. Vergouwen Het Postzegel – Jg 18 – n° 137 – october 1955 – n° 6  pag. 83/85

C/1956 

C/1956/1 O

Catalogue Illustré Prinet Belgique – 30° édition 1956 Les éditions “Philac” Préoblitérés – pag 82

 T/1956 

T/1956/1 K

Nieuwe voorafstempelingen Het Postzegel – Jg 19 – n°139 – januari/februari 1956 – n°1 – pag 14

T/1956/2 K

De Belgische postzegels : uitgifte 1907 en 1910/1911 J. Vranckx Het Postzegel – Jg 19 – n°145 – oktober 1956 n° 7 – pag 105

C/1957 

C/1957/1 O

L’Histoire des Préoblitérés de Saint-Nicolas-Waes Belgique H. Bruwière & C.B. Van Damme 20 paginas

 T/1958 

T/1958/1 K

Die internationale VE-Ausstellung Brüssel Der VE-Sammler  – Rundbrief  5  – n° 91 – juli 1958

T/1958 /2 K

30.08.58 – Congrès Philatélique Européen des Timbres Préoblitérés Expositions Internationales : Bruxelles Expo 58 L’Echo Philatélique  – Jg 8 – n° 70/71 – juli/augustus 1958 – pag 61

T/1958/3 K

publiciteit voor 2 herinneringsomslagen supplément Echo Philatélique – augustus 1958

T/1958/4 K

Große Erfolge der deutschen VZ-Gruppe in Brüssel Europäischer Kongress der VE-Sammler Der VE-Sammler – Rundbrief 6/7 – n° 92/93 – augustus/september 1958 – pag 31/32

T/1958/5 K

Ausstellung von VE’s in Brüssel Max A. Brugmann bijlage bij Der VE-Sammler – Rundbrief 6/7 – augustus/september 1958

T/1958/6 K

Tentoonstellingen 1958-1960  : CETP 1958 Het Postzegel – Jg 21 – n°157 – mei-juni 1958 – n°3 – pag 33

 V/1958 

V/1958/1 K

Kopie van een echtheidscertificaat van de 20ct violet I-I-50/31-XII-50 – kopstaande druk – ondertekend door J. Lepingle

 T1960 

T/1960/1 K

Typografische voorafstempelingen Bespreking  catalogus J. Lepingle De Postzegel – Jg 23 – n° 171 – april/mei 1960 – n° 3

 C/1961 

C/1961/1 O

Officiele Catalogus – Uitgave 61 Belgische Syndicale Kamer van Postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels – pag117/118

 B/1962 

B/1962/1 O

ABC van de postzegelverzamelaar Jan Boterdael S.V. De Arbeiderspers – Brussel – 1962 – pag. 36

 T/1962 

T/1962/1 O

Allerlei uit eigen land : Een voorafgestempelde met kopstaande kopdruk De Postzegel – Jg 25 – n° 183 – januari 1962 – n° 1 – pag 9

T/1962/2 O

Allerlei uit eigen land : Port betaald De Postzegel – Jg 25 – n° 184 – februari 1962 – n° 2 – pag 34

T/1962/3 O

Advertentie kopstaande préo 1954/1955 De Postzegel – Jg 25 – n° 187/188 – mei/juni 1962 – n° 5/6 – pag 93

T/1962/4 O

Allerlei uit eigen land : Tweetalige poststempels te Brussel R. Van Rompay De Postzegel – Jg 25 – n° 191 – sptember 1962 – n° 9 – pag 141/142

T/1963 

T/1963/1 K

Préoblitérés Belges – Vient de paraître : Edition 1964 Catalogue Préos Typo Belges Jean Lepingle Echophil – n° 137 – 15 oktober 1963 – pag 335/336

V/1965 

V/1965/1 K

Oplagen van de voorafgestempelde zegels voor de jaren 1962, 1963 en 1964 Zegeldienst Mechelen Postmuseum

C/1966 

C/1966/1 K

Michel Briefmarken Katalog 1966 Europa Vorausentwertungen – pag. 77

 T/1966 

T/1966/1 K

Préos Belges La section préos-échophil Echophil – n° 176 – 20 augustus 1969 – pag 32/33

C/1967 

C/1967/1 O

“Prinet” België – 42° editie 1967 Uitgeverij Dereume Voorafgestempelde zegels – pag 118

 T/1967 

T/1967/1 K

‘s-Gravenhage – Jubileumtentoonstelling Philatelica Nederlandsch Maandblad voor Philatelie – Jg 44 n° 12 (519) – december 1967 – pag 709

C/1968 

C/1968/1 O

Officiële Catalogus – Uitgave ‘68 Belgische Syndicale Kamer van Postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels – pag 123/125

 V/1968 

V/1968/1 K

Correspondentie tussen het Postmuseum en Frans De Groot ivm het bestaan van handrolstempels in het museum.

 T/1969 

T/1969/1 K

België verzamelen ? Ja … maar dan eens zo ! A. Van Visschel De Postzegel – Jg 32 – n° 272 – juni 1969 – n° 6 – pag 93/94

 BU/1970 

BU/1970/1 O

L’annulateur à molette (roulette) François Capon pag 36/37 – Annulation des timbres préoblitérés

 T/1970 

T/1970/1 K

Préoblitérés van België Mijn Stokpaardje – Jg 25 – n° 12 – maart 1970 – pag 578/580

T/1970/2 K

Vrijstelling van normale frankering De Postzegel Jg 33 – n° 289 – november 1970 – n° 11 – pag 232

T/1970/3 K

De Belgische preo’s van vóór 1938 Dr. H. Beek De Postzegel Jg 33 – n° 288 – oktober 1970 – n° 10 – pag 187/190

B/1972 

B/1972/1 K

Studie over de Belgische Voorafgestempelde zegels R. Morlion 37 paginas

 T/1972 

T/1972/1 K

Le “Préo” ce timbre mal aimé F.S. – Administrateur Echophil Echophil – n° 252 – maart 72 – pag 15/16

T/1972/2 K

Le “Préo” ce timbre mal aimé (II) F.S. – Administrateur Echophil Echophil – n° 255 – mei 72 – pag 13/17

 BU/1973 

BU/1973/1 O

Vorausentwertungen Arten und Formen Max A. Brugmann pag 53/62 – Belgien

 T/1973 

T/1973/1 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 318 du 30 mai 1973

T/1973/2 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 319 du 15 juin 1973

T/1973/3 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 320 du 30 juin 1973

T/1973/4 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 321 du 15 juillet 1973

T/1973/5 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 322 du 30 juillet 1973

T/1973/6 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 323 du 30 août 1973

T/1973/7 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 2 du TUC .. 324 du 15 septembre 1973

T/1973/8 K

Etude des timbres Belges préoblitérés mecaniquement R. Morlion page 4 du TUC .. 329 du 30 novembre 1973

 V/1973 

V/1973/1 K

Service postal de la Caisse Générale d’Epargne et de Retraite Propagandatentoonstelling tgv Dag van de Postzegel 28.04.1973 pag 10 : La roulette de préoblitération rectangulaire

 C/1974 

C/1974/1 O

Catalogue national Timbres-poste de Belgique Spécialisé Prinet couleurs – 49° édition Timbres préoblitérés  – pag 260/267

 T/1974 

T/1974/1 O

Préo’s De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – 7° Jg – n° 1 – 1974 – pag 8/10

T/1974/2 O

Préo’s De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – 7° Jg – n° 2 – 1974 – pag 8/10

T/1974/3 O

Préo’s De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – 7° Jg – n° 3 – 1974 – pag 12

T/1974/4 O  

De voorafgestempelde zegels in België R. Debyser De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – 7° Jg – n° 5 – 1974 – pag 9/13

T/1974/5 O  

De voorafgestempelde zegels in België R. Debyser De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – 7° Jg – n°6/7 – 1974 – pag 5/8 (vervolg en slot van T/1974/4)

 T/1975 

T/1975/1 K

Les préoblitérés de Belgique page 5 du TUC .. 357 du 30 mai 1975

T/1975/2 K

Les préoblitérés de Belgique – 2ème suite page 6 du TUC .. 358 du 30 juin 1975

T/1975/3 K

Les préoblitérés de Belgique – 3ème suite page 2 du TUC .. 359 du 30 juillet 1975

T/1975/4 K

Préos – Toespraak van Max A. Brugmann ter gelegenheid van het sluitingsbanket van het “Salon Européen du Préos” op 10.05.1975 Echophil – n° 297 – juli 1975 – pag 21/23

T/1975/5 K

Bericht über die Ausstellung “Salon Europeen et Internationale des Préos, oblitérations pour imprimés et Journaux – Brussel 1975 Brugmann Der VE-Sammler – Rundbrief II/75 – n° 224 – pag 7/8

 V/1975 

V/1975/1 K

Correspondentie tussen de Echo Philatélique en F.J.A. de Groot ivm het Salon Européen du Préo + Diploma van Deelname

 B/1976 

B/1976/1 O

De Belgische postmerken en stempels van de 17° eeuw tot de moderne markofilie IV. De stempels voor drukwerken – pag. 23 R. Debyser

 C/1976 

C/1976/1 O

Officiële Catalogus – uitgave 1976 Belgische Syndikale Kamer van Postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels – pag 156/157

 T/1976 

T/1976/1 O

België verzamelen – B.4 : préo’s De verzamelaarsvrienden – maandelijks klubblad – Jg 9 – n° 1 – 1976 – pag 8

T/1976/2 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique PPP (???) januari 1976 – pag 26/28

T/1976/3 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique (suite) PPP (???) n° 2 – 1976 – pag 26/28

T/1976/4 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique (suite) PPP (???) n° 3 – 1976 – pag 24

T/1976/5 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique (suite) PPP (???) n° 5 – 1976 – pag 25/26

T/1976/6 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique (suite) PPP (???) n° 6 – 1976 – pag 25/26

T/1976/7 K

Les Pages didactiques : Les timbres préoblitérés de Belgique (suite) PPP (???) n° 7 – 1976 – pag 26/27

T/1976/8 O

Belgien : Neue VE’s Der VE-Sammler – Jg 29 – III/76 N° 229 – pag. 7

T/1976/9 O

Neue Literatur über “Belgische Typos” Fachartikel Belgien 004 Bijlage bij Der VE-Sammler – Jg 9 – III/76 – N° 229

C/1977 

C/1977/1 O

Belgische Voorafgestempelde Postzegels : De Typo’s bij de zegels Albert 1915 R. Morlion 14 paginas

C/1977/2 O

Belgische Voorafgestempelde Postzegels : De “Rouletten” bij de zegels Albert 1915 R. Morlion 33 paginas

C/1977/3 O

Préobel 1977 – préo’s 1906 – 1977 W. Vergouwen 40 paginas

 T/1977 

T/1977/1 O

Voorafgestempelde zegels R. Debyser Kwartaalblad voor Filatelie 2°Jg- n° 3 – oktober 1977 – kaft – pag 95/103

T/1977/2 O

Voorafgestempelde zegels R. Debyser Kwartaalblad voor Filatelie 2°Jg – n° 4 – december 1977 – correctie op T/1977/1 – pag 133

T/1977/3 O + C

Onder de leeslamp : Preobel 1978 – recensie W. Vergouwen Kwartaalblad voor Filatelie 3°Jg – n° 4 – december 1977 – pag 185

T/1977/4 K  

Une Page didactique : Faux et falsifications sur timbres de Belgique Les préoblitérés roulette – Les surcharges hexagonales de 1938 PPP (???) n° 6 – 1977  pag 27

T/1977/5 O

Prachtige vondst De Postzegel – Jg 40 – n° 357 – januari 1977 n° 1 – pag 29

T/1977/6 O  

De wonderen van de Belgische voorafgestempelde postzegels W. Vergouwen De Postzegel – Jg 40 – n° 360 – april 1977 n° 4 – pag 154

T/1977/7 O  

Enkele rariteiten van België W. Vergouwen De Postzegel – Jg 40 – n° 363 – september 1977 n° 7 – pag 301

T/1977/8 O  

Belgische voorafgestempelde typo-”jaartallen” W. Vergouwen De Postzegel – Jg 40 – n° 363 – september 1977 n° 7 – pag 303

T/1977/9 K

Katalogen over handstempels preo’s van België De Verzamelaarsvrienden Jg 10 – n° 3 – 21 maart 1977 – pag 4

T/1977/10 O

Nieuwe Postzegeluitgiften : Permanente zegel 4.50 F Kwartaalblad voor Filatelie 2°Jg- n° 1 – april  1977 – pag 43

T/1977/11 O

Belgien (bespreking Der Forum nov ‘76 en Préobel 1977) Der VE-Sammler – Jg 30 – n° 231 – I/77 – pag 6

T/1977/12 O

Belgien : Händlermache oder Realität (bespreking Préobel 1977) Der VE-Sammler – Jg 30 – n° 232 – II/77 –  pag 15/16

T/1977/13 O

Belgien (Unigro) Dr. Roßberg Der VE-Sammler – Jg 30 – n° 233 – III/77 – pag 6/7

T/1977/14 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen januari 1977 – 1 pagina + 3 bijlagen

T/1978 

T/1978/1 K  

Les préos mecaniques de Belgique R. Morlion page 18 du TUC .. 378 du février 1978

T/1978/2 K  

De Belgische préo’s van vóór 1938 H. Beek Antverpia – n° 4 – 1978 – pag 35/38

T/1978/3 O

Aanvulling Leeuwtjesserie Kwartaalblad voor Filatelie 3° Jg – n° 3 – october 1978 – pag 131

T/1978/4 O

Aus der Bücherei (Préobel 1978) Der VE-Sammler – Jg 31 – n° 235 – I/78 – pag 3

T/1978/5 O

De voorafgestempelde zegels in België Hobbycklub de Verzamelaarsvrienden – Jg 11 – n° 6/7 – pag 3 – 19.06.1978

B/1979 

B/1979/1 O

De Belgische préo’s Nielse Hobby Postzegelclub 17 paginas

 C/1979 

C/1979/1 O

Préobel 1979 – typo’s 1906-1978 W. Vergouwen 40 paginas

 T/1979 

T/1979/1 O  

Onder de leeslamp : PREOBEL 1980 – W. Vergouwen – recensie Catalogue des Préos Belges J. Lepingle en Dr. R. Morlion – recensie Kwartaalblad voor Filatelie 4°Jg – n° 4 – december 1979 – pag 149

T/1979/2 O + C

Nieuwe Postzegeluitgiften : Aanvullingswaarden heraldieke Leeuw Kwartaalblad voor Filatelie 4° Jg – n° 4 – december 1979 – pag. 143

T/1979/3 O

Postverkeer in Oost-Vlaanderen tijdens de Eerste Wereldoorlog Gustaaf D’hondt pag 12 : door censuur in Gent doorgelaten briefkaart met préo Kwartaalblad voor Filatelie 4° Jg – n° 4 – december 1979 – pag. 12

T/1979/4 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen 3 paginas + talrijke bijlagen

T/1979/5 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen III-79 – 4 paginas + talrijke bijlagen

T/1979/6 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen VIII/IX/79 – 4 paginas

T/1979/7 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen n° 4 – november/december 1979 – 6 paginas

 C/1980 

C/1980/1 O

Vademecum der Belgische voorafstempelingen Studiegroep “Voorafstempelingen” november 1980

 T/1980 

T/1980/1 K  

Voorafgestempelde zegels, een interessant specialisme H. Bouwens Postzegel revue – n° 8 – 1980 – pag 6/7

T/1980/2 O

Die Vorausentwertung auf der Anseele-Ausgabe 1948 Dr. Roßberg Der VE-Sammler – Jg 33 – n° 243 – I/80 – pag 6/7

T/1980/3 O

Frage 2/80 : Neues aus Belgien Der VE-Sammler – Jg 33 – n° 243 – I/80 – pag 15

T/1980/4 O

Eine klassische Belgien – VE Brugmann Der VE-Sammler – Jg 33 – n° 244 – II/80 – pag 5

T/1980/5 O

Buchbesprechung Etude des timbre préoblitérés de Belgique Dr. R. Morlion  Catalogue des Préo’s belgeges 1894-1937  Jean Lepingle + R. Morlion Brugmann Der VE-Sammler – Jg 33 – n° 244 – II/80 – pag 12/14

T/1980/6 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen n° 3 – mei-juni 1980 – 4 paginas

T/1980/7 K

Préo-Nieuws W. Vergauwen n° 4 – juni-augustus 1980 – 4 paginas

T/1980/8 O

Overschakeling op Polyvalent papier – Afschaffing Postwaarden Kwartaalblad voor Filatelie – Jg 5 -n° 1 – mei 1980 – pag 30/31

T/1980/9 O

Préo-Nieuws W. Vergauwen n° 5 – sept.- okt. 1980 – 4 paginas

 V/1980 

V/1980/1 O

Tentoonstelling De Postgeschiedenis van Antwerpen 10 Jaar V.B.P. Studiekring pag 26 : voorafstempelingen

V/1980/2 K

Wetenswaardigheden aangaande de Belgische handvoorafstempelingen P.J.M. Geenen. Ontwerp voor de inleiding van het “Vademecum der Belgische Voorafstempelingen” Studiegroep “Voorafstempelingen”

V/1980/3 K

De Brusselse Voorafgestempelde portzegels P.J.M. Geenen. Ontwerp voor de inleiding van het “Vademecum der Belgische Voorafstempelingen” Studiegroep “Voorafstempelingen”

 C/1981 

C/1981/1 O

Vade-mecum des Préoblitérés Typographiques de Belgique 1906-1938 Leo Tavano 61 paginas

C/1981/2 K

Préobel 1981 W. Vergouwen 46 pagina’s

 T/1981 

T/1981/1 O

Vorausentwertungen von Belgien   Paul Hahn Eine Antwort (VE-Sammler n° 244)    Michel Cook Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 246 – pag 3/6

T/1981/2 O

Staaten und Länder die bisher Vorausentwertungen verausgabten Günther Lanser Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 246 – pag 7/8

T/1981/3 O + C

Philatelistische Bibliothek : Préobel 1981 Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 246 – pag 12

T/1981/4 O

Philatelistische Bibliothek : Übersicht über die in Belgien erschienene Literatur Belgischer Vorausentwertungen Dr. Gunther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 247 – pag 36/37

T/1981/5 O

Ein Handbuch über Belgische Vorausentwertungen (Vademecum) Dr. Gunther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 247 – pag 38

T/1981/6 O

Antwort 2-1980 : Belgische VE (typos) in alter und neuer Löwenzeichnung Dr. Gunther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 34 – n° 249 – pag 105

T/1981/7 O

Préo-Nieuws W. Vergouwen n° 2 – februari-maart 1981 – 5 paginas

T/1981/8 O

Op de Leestafel : Officiële Catalogus van de mechanisch voorafgestempelde zegels van België 1982 A. Van Visschel De Postzegel – Jg 44 – n° 408 – december 1981 – n° 11 – p 548

T/1981/9 O

Een speciaalverzameling in uw verzameling van België : Cijfer op Heraldische Leeuw – oud type J. Vermeire De Postzegel – Jg 44 – n° 408 – december 1981 – n° 11 – p 530/531

T/1981/10 C

Dutch Study Groep – Precancels – Branche n° 40 The Precancel Forum – volume 42 – n° 1 – January 1981 – Whole n° 493 – p 20

 C/1982 

C/1982/1 O

Officiële Catalogus mechanisch voorafgestempelde zegels van België 1906-1981 Belgische Beroepskamer van postzegelhandelaren 27 paginas

C/1982/2 O

Officiële catalogus 1982 Belgische Beroepskamer van postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels pag 183/184

 T/1982 

T/1982/1 O  

Pareltjes onder de voorafgestempelde zegels, R. Morlion Het Postzegel  – Jg 45 – n° 410 – februari 1982 – n° 2 – pag 67

T/1982/2 O

Anregung für eine Spezialsammlung innerhalb der belgischen Rouletts Dr. Günther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 35 – n° 250 – pag 7

T/1982/3 O

Belgien (Vademecum) Dr. Günther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 35 – n° 251 – pag 59

T/1982/4 O

Neue Portotariefe in Belgien Ludo Thomassetti Der VE-Sammler – Jg 35 – n° 252 – pag 81

T/1982/5 O

Vorausentwertungen durch Journaux-stempel Paul Hahn Der VE-Sammler – Jg 35 – n° 253 – pag 110/111

T/1982/6 O

De afwijkende tanding bij de zegels heraldieke leeuw – type Goffin J. Vermeire De Postzegel – Jg 45 – n° 409 – januari 1982 – pag 18/21

T/1982/7 O

Lezers schrijven ons … (zie T/1981/9 J. Huysecom De Postzegel – Jg 45 – n° 410 – februari 1982 – pag 79/81

T/1982/8 O

Op de leestafel : Vademecum der Belgische Voorafstempelingen, 75 pag., aanvullend deel bij de losbladige editie van de Nederlandse Studiegroep voorafstempelingen A. Van Visschel De Postzegel – Jg 45 – n° 410 – februari 1982 – pag 91

T/1982/9 O

Valse opdrukken bij de belgische typografische voorafgestempelde postzegels E. Van Winckel De Postzegel – Jg 45 – n° 412 – april 1982 – n° 4 – pag 169/171

T/1982/10 O

Valse opdrukken bij de belgische typografische voorafgestempelde postzegels – deel II (vervolg van T/1982/9) E. Van Winckel De Postzegel – Jg 45 – n° 413 – mei 1982 – n° 5 – pag 214/217

T/1982/11 O

Valse opdrukken bij de belgische typografische voorafgestempelde postzegels – deel III (vervolg van T/1982/10) E. Van Winckel De Postzegel – Jg 45 – n° 412 – juni 1982 – n° 6 – pag 260/263

T/1982/12 O

Valse opdrukken bij de belgische typografische voorafgestempelde postzegels – deel VI slot (vervolg van T/1982/11 E. Van Winckel De Postzegel – Jg 45 – n° 412 – juli-augustus 1982 – n° 7 – pag304/308

T/1982/13 K

Belgian “Journaux” Precancels The Precancel Forum – Volume 43 – n° 4 – April 1982 – Whole n° 508 – p 19/20

T/1982/14 K

Belgian “Journaux” Precancels William C. Allen The Precancel Forum – Volume 43 – n° 6 – June 1982 – Whole n° 510 – p 11

T/1982/15 KC

Belgian “Journaux” Precancels P. A. Leemans The Precancel Forum – Volume 43 – n° 9- September 1982 – Whole n° 5130 – p 15/16

 BU/1983 

BU/1983/1 O

Vade-Mecum du Philatéliste Marcophile 1849-1920 René Silverberg pag 133/135 : Préoblitérations

 C/1983 

C/1983/1 O

Catalogue Net Belge – Edition 1983 sprl ARES Préoblitéres – pag 223/239

 T/1983 

T/1983/1 K  

De zeldzaamste Belgische zegel ? L. Goiris Maandblad van de filatelistische Kring van het Dendermondse

T/1983/2 O  

Die vorausentwertungen mit dem Posthorn auf den Marken “Alte und neue Löwenzeichnung” Günther Roßberg Der VE-Sammler – Jg 36 – n° 256 – pag 52/53

T/1983/3 O  

Die vorausentwertungen mit dem Posthorn auf den Marken “Alte und neue Löwenzeichnung” (Eine Ergänzung) Heinz Kaußen Der VE-Sammler – Jg 36 – n° 257 – pag 75

T/1983/4 K

Belgian “Journaux” Precancels Paul Hahn The Precancel Forum – Volume 44 – n° 1 – January 1983 – Whole n° 517 – p 10

 C/1984 

C/1984/1 O

Officiële Catalogus – Uitgave 1984 Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels – pag 231/251

C/1984/2 O

Officiële Belgische Netto Katalogus  – 2° Uitgave 1984 pvba ARES Voorafgestempelde zegels 235/251

 V/1984 

V/1984/1 O

Correspondentie met het Postmuseum ivm het handrolstempel.

 BU/1985 

BU/1985/1 O

Postgeschiedenis en Postmerken van Oostakker / Sint-Amandsberg Eric De Meester Fisto – Studie nr 5 – april/september 1985 – pag 65/66 : Voorafstempeling Oostakker

 C/1985 

C/1985/1 O

Officiële Catalogus – Uitgave 1985 Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren Voorafgestempelde zegels – pag 247/267

 T/1985 

T/1985/1 O  

Neuheitendienst : Belgien Gerhard Meier Der VE-Sammler – Jg 38 – n° 262 – pag 13

T/1985/2 O

Vorausentwertete Stempelmarken (Belgien pag 12) Paul Hahn Der VE-Sammler – Jg 38 – n° 263 – pag 9/13

T/1985/3 O

Alte Löwenzeichnung (heraldischer Löwe) ohne Jahreszahl Der VE-Sammler – Jg 38 – n° 264 – pag 5

T/1985/4 O  

Germania – Marken mib belgischer Vorausentwertung ? Gerhard Meier Belgien : Eine noch nicht bekannte Vorausentwertung Dr. Roßberg Der VE-Sammler – Jg 38 – n° 265 – pag 8/9

T/1985/5 K

Belgian Catalog Supplement The Precancel Forum – Volume 46 – n° 1 – January 1985 – Whole n° 541 – p 9

 V/1985 

V/1985/1 O

Handgeschreven correspondentie met dhr. Morlion, Izegem.

V/1985/2 O

Correspondentie met het postmuseum ivm het nemen van foto’s van het handrolstempel

V/1985/3 O

Correspondentie met W. Vergauwen, Antwerpen

V/1985/4 O

Brief van H. Beek (zie T/1978/2) + kladje voor een spreekbeurt omstreeks 1952

V/1986 

V/1986/1 O

Tentoonstelling 60-jarig bestaan Postzegelvereeniging Zeeuwsch-Vlaanderen België : handvoorafstempelingen op de 1 en 2 centiemen – uitgifte 1893 C. Vermeulen – kaders 95 t/m 100

 T/1987 

T/1987/1 K  

Belgien : Germania-Marken mit belgischer vorausentwertung ? Gerhard Meier Arbeitsgemeinschaft Germania-Marken n° 17 – maart 1987 – pag 39/40

T/1987/2 O

Deutsche “Germania”-Marken mit belgischen Vorausentwertungen F.J.A. de Groot Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 270 – pag 16/18

T/1987/3 O

Belgien : Neuheiten Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 271 – pag 34

T/1987/4 O

Die Vorausentwertungen mit Handrollstempel : MANAGE 1928-30 F.J.A. De Groot Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 272 – pag 72/73

T/1987/5 O

Neuheitendienst : Belgien Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 272 – pag 81

T/1987/6 O

Kataloge : Catalogue officiel 1988 Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 273 – pag 91

T/1987/7 O

Vademecum der Belgische Voorafstempelingen Gerhard Meier Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 273 – pag 99

T/1987/8 O

Kurz notiert : neue Entdeckungen Der VE-Sammler – Jg 40 – n° 273 – pag 103

T/1987/9 O

Duitse “Germania”zegels met Belgische voorafstempeling F.J.A. de Groot Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 2 – n° 2 – april 1987 – pag 5/7

T/1987/10 O

De handvoorafstempeling MANAGE/ 28-30 F.J.A. de Groot Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 2 – n° 2 – april 1987 – pag 15

T/1987/11 O

Nieuwtjes : België Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 2 – n° 3 – oktober 1987 – pag 12

T/1987/12 O

De Belgische afstempelingen Antwerpia – Jg 19 – n° 6 en 7 – pag 14/15

 T/1988 

T/1988/1 O

Etwas über die VE-Werte der Ausgabe “Neue Löwenzeichnung” von Belgien Dr. G. Roßberg Der VE-Sammler – Jg 41 – n° 274 – pag 15/16

T/1988/2 O

Belgische Vorausentwertungen : nieuwe préos Der VE-Sammler – Jg 41 – n° 276 – pag 66

T/1988/3 O + C

Neue Katalogi (Officiële) Der VE-Sammler – Jg 41 – n° 277 – pag 80

T/1988/4 O

De UNIGRO-voorafstempelingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 3 – n° 4 – april 1988 – pag 16/20

T/1988/5 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 3 – n° 4 – april 1988 – pag 21/31

T/1988/6 O

Verminkingen op Belgische préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 3 – n° 5 – oktober 1988 – pag 8/11

T/1988/7 O

Voorafstempeling of niet ? R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 3 – n° 5 – oktober 1988 – pag 15/16

T/1988/8 O

Een vergeten tentoonstelling van voorafstempelingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 3 – n° 5 – oktober 1988 – pag 20/21

T/1988/9 K

Vademecum Update The Precancel Forum – Volume 49 – n° 2 – february 1988 – Whole n° 578 – p 31

T/1988/10 K

Belgium Precancels Voorwoord (in het Engels) van het Vademecum uitgegeven door de Studiegroep “Voorafstempelingen” The Precancel Forum – Volume 49 – n° 6 – June 1988 – Whole n° 582 – p 37/39

T/1988/11 K

Belgium Precancels (vervolg van T/1988/10 Voorwoord (in het Engels) van het Vademecum uitgegeven door de Studiegroep “Voorafstempelingen” The Precancel Forum – Volume 49 – n° 7 – July 1988 – Whole n° 583 – p 31/34

 V/1988 

V/1988/1 O

Cataloog Promotietentoonstelling nieuw postkantoor Wilrijk I Handstempels en typografische stempels van Antwerpen L. Sauer – kader 33

 T/1989 

T/1989/1 O

Voorafstempelingen van België De Brug – 9° Jg – n° 54 – december 1989 – pag 50/51

T/1989/2 K  

Belgien : Marken mit belgischer vorausentwertungen Danneels Frans Arbeitsgemeinschaft Germania-Marken n° 25 – januari 1989 – pag 23/24

T/1989/3 O

De Postdienst van de Alg. Spaar- en Lijfrentekas vertaling uit het Frans en samenvatting van T/1973/8 Antwerpse Postzegelkring Antwerpia – jg 21 – n° 3 – mei/juni 1989 – 3/9

T/1989/4 O

Falschstempel AUBEL/29 R. Römer Der VE-Sammler – Jf 42 – pag 58

T/1989/5 O

Uit de oude doos – aflevering 1 : Het Postzegel januari 1941 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 6 – april 1989 – pag 16

T/1989/6 O

Vervalst stempel AUBEL/29 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 6 – april 1989 – pag 17

T/1989/7 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 6 – april 1989 – pag 19/26

T/1989/8 O

Voorafgestempelde zegels als opbruikserie Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 6 – april 1989 – pag 21

T/1989/9 O

De UNIGRO- voorafstempelingen (vervolg en slot) R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 6 – april 1989 – pag 33/40

T/1989/10 O

Uit de oude doos – aflevering 2 – De Postzegel januari 1962 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 7 – oktober 1989 – pag 19

T/1989/11 O

Poststukken – aflevering 1 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 4 – n° 7 – oktober 1989 – pag 20/30

T/1989/12 K

Mußten Feldpostpäckchen aus Belgien nach Deutschland überhaupt freigemacht werden ? M. Althen Arbeitsgemeinschaft Germania-Marken n° 28 – Dezember 1989 – pag 10/14

T/1989/13 K

Looking back in the Precancel Forum : april 1949 uitgifte van nieuwe belgische voorafstempelingen The Precancel Forum – Volume 50 – n° 4 – april 1989 – N° 592 – pag. 22

T/1989/14 K

Looking back in the Precancel Forum : august 1949 uitgifte van nieuwe belgische voorafstempelingen The Precancel Forum – Volume 50 – n° 8 – august 1989 – N° 596 – pag. 20

 V/1989 

V/1989/1 O

Verzeichnis der in der Bücherei enthaltenen und auslehbaren Bücher und Schriften Catalogus van de Arge Vorausentwertungen

V/1989/2 O

Mitgtliederverzeichnis Arbeitsgemeinschaft Vorausentwertungen Stand 1989

V/1989/3 O

Aufdruckfälschungen der mit Buchdruck vorausentwerteten Belgischen Marken zie ook T/1982/9 t/m 12 E. Van Winckel Arbetisgemeinschaft Vorausentwertungen e.v. – Sonderdruck Nr. 7 – 19 paginas

V/1989/4 O

De Post – School-Filatelie / Filatelie-School / Aspecten van het postzegelverzamelen pag. 27 : de voorafgestempelde zegel Regie der Posterijen – Commerciële Dienst – 28 paginas – 1989

 C/1990 

C/1990/1 O

Officiële Belgische Netto Katalogus – 8° Uitgave 1990 bvba ARES Voorafgestempelde pag 223/281

 T/1990 

T/1990/1 O

Een Belgische voorafstempeling op een Germania-zegel R. Römer Maandblad V.B.P. Studiekring – n°202 – december 1990 – pag 4/8

T/1990/2 O

Voorafstempelingen België (2) De Brug Jg 10 – n° 55 – februari 1990 – pag 10/11

T/1990/3 O

Voorafstempelingen België (3) De Brug Jg 10 – n° 59 – oktober  1990 – pag 42/43

T/1990/4 K  

Belgische Vorausentwertung auf Feldpostbrief 1914 M. Althen Arbeitsgemeinschaft Germania-Marken n° 29 – maart 1990 – pag 23

T/1990/5 O

Neue VE’s : Belgien Der VE-Sammler – Jg 43 – n° 283 – pag 31

T/1990/6 O

Eine Entdeckung ? Der VE-Sammler – Jg 43 – n° 284 – pag 66

T/1990/7 O

Belgien : Germania-Marken mit belgischer Vorausentwertung Gerhard Meier Der VE-Sammler – Jg 43 – n° 285 – pag 80/86

T/1990/8 O

Belgischer Vorausentwertungsstempel “Bruxelles” auf Eupen-Marke Heinz Findeiß Der VE-Sammler – Jg 43 – n° 285 – pag 87

T/1990/9 O

Een ontdekking ? Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 8 – april 1990 – pag 13

T/1990/10 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 8 – april 1990 – pag 21/24

T/1990/11 O

Belgica 90 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 9 – oktober 1990 – pag 12/13

T/1990/12 O

Enkele “Rand”bemerkingen bij Belgische Préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 9 – oktober 1990 – pag 14/18

T/1990/13 O

Uit de oude doos – aflevering 3 – “Historische kanttekening …” R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 9 – oktober 1990 – pag 19/25

T/1990/14 O

De “Dites”-kaarten van “LA DERNIERE HEURE” R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 9 – oktober 1990 – pag 26/30

T/1990/15 O

Voor U gevonden in de veilingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 5 – n° 9 – oktober 1990 – pag 26/30

T/1990/16 K

Looking back in the Precancel Forum : march 1970 Vermelding van bespreking door James R. Callis jr. van de Catalogue des Préos Belges van J. Lepingle en R. Morlion The Precancel Forum – Volume 51 – n° 4 – april 1990 – N° 604 – pag. 30

T/1990/17 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van mei 1990 Vermelding van de uitgifte van préo’s van de vogeltjesreeks The Precancel Forum – Volume 51 – n° 8 – august 1990 – N° 608 – pag. 6

T/1990/18 K

Overlijden van Rutger Schilpzand : verwijzing naar de collectie van Charles Van Damme The Precancel Forum – Volume 51 – n° 4 – april 1990 – N° 604 – pag. 29

 V/1990 

V/1990/1 O

Cataloog Jubileumtentoonstelling 20-jarig bestaan K.V.B.P. Studiekring Préostukken met bewijzen van postale verzending R. Römer – pag 15

V/1990/2 O

Programma Jubileumtentoonstelling 20-jarig bestaan K.V.B.P. Studiekring Onze leden stellen tentoon Dokumenten met “Preo”zegels – met bewijzen van postale verzending R. Römer – pag 6

V/1990/3 O

Deelnamedocumenten aan de Jubileumtentoonstelling 20-jarig bestaan K.V.B.P. Studiekring Préo-poststukken met bewijzen van postale verzending R. Römer

V/1990/4 O

Catalogus Bibliotheek Studiegroep “Voorafstempelingen” Uitgave februari 1990

 T/1991 

T/1991/1 O

Belgische Voorafstempelingen – Kanttekeningen bij een artikel R. Römer Maandblad V.B.P. Studiekring – n° 208 – juni 1991 – pag 5/22

T/1991/2 O

Voorpagina : Germania-zegels Der VE-Sammler – Jg 44 – n° 286

T/1991/3 O

Neuheiten : Belgien Der VE-Sammler – Jg 44 – n° 287 – 134

T/1991/4 O

Bij een lustrum R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 6/7

T/1991/5 O

Poststukken – aflevering 2 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 20/31

T/1991/6 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 32/44

T/1991/7 O

Uit de oude doos – aflevering 3bis – “Historische kanttekening …” R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 45

T/1991/8 O

Uit de oude doos – aflevering 4 – P.C. Korteweg/BVVBP R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 46/47

T/1991/9 O

De uitgifte van een 0.05 fr-préo in 1980 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 48/51

T/1991/10 O

Nog een “Rand”bemerking bij Belgische Préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 52

T/1991/11 O

Nuttig om weten R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 53

T/1991/12 O

Lezers reageren Günther Lanser Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 54

T/1991/13 O

Belgische voorafstempelingen op Germania-zegels R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 10 – april 1991 – 55/72

T/1991/14 O

Wat zijn voorafstempelingen en waar kwamen ze voor Günter Lanser Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 7/19

T/1991/15 O + C

Europese nieuwtjes : België Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 20

T/1991/16 O

Belgische voorafstempelingen op Germania-zegels – reaktie Günther Lanser Albert I-zegel met opdruk Eupen – Heinz Kaussen Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 24

T/1991/17 O

Voorafstempelingen op Albert I -zegels R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 29/34

T/1991/18 O

De uitgifte van een 0.05 fr-préo in 1980 – Wie zoekt, die vindt R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 35/36

T/1991/19 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 6 – n° 11 – oktober 1991 – 37/49

T/1991/20 K

Branch club mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van november 1990 bespreking van verschillende artikelen waaronder “ARLON/14” The Precancel Forum – Volume 52 – n° 1 – january 1991 – N° 613 – pag. 24

T/1991/21 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van november 1990 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 52 – n° 3 – March 1991 – N° 615 – pag. 7

T/1991/22 K

New Belgium handstamp The Precancel Forum – Volume 52 – n° 4 – April 1991 – N° 616 – pag. 25

T/1991/23 K

Branch club mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van april 1991 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 52 – n° 7 – july 1991 – N° 619 – pag. 12

T/1991/24 K

Looking back in the Precancel Forum : november 1951 Bespreking van de “Catalogue des Préos d’Europe” The Precancel Forum – Volume 52 – n° 11 – November 1991 – N° 623 – pag. 31/32

 V/1991 

V/1991/1 O

Jaarprogramma KVBP-Studiekring Overzicht van artikelen van het voorbije jaar : maandblad n° 206 : H. Kusters : Beglië – Drukwerk en voorafstempelingen maandblad n° 208 : R. Römer : Belgische Voorafstempelingen

V/1991/2 O

Programmabrochure Postzegeltentoonstelling – 12.10.1991 kaders 63-68 : België; handvoorafstempelingen, uitgifte 1893 Postzegelvereniging Zeeuwsch-Vlaanderen

 T/1992 

T/1992/1 O

Marques de controle de l’affranchissement Albert Dumortier b) Affranchi par la poste – aangetekende brief gefrankeerd met préo’s L’Amicale Philatélique – april 1992 – pag 10

T/1992/2 O

De Belgische Voorafstempelingen H.J. Harmsen I.V. Philatelica – Jg 13 – n° 10/12 – juli/augustus 1992 – pag 16/19

T/1992/3 O

De Belgische Voorafstempelingen H.J. Harmsen I.V. Philatelica – Jg 14 – n° 2 – november 1992 – pag 14/18

T/1992/4 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 290 – pag 11

T/1992/5 O

Belgische Aufdruckfälschungen von 1939 Roger Vervisch Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 290 – pag 14

T/1992/6 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 291 – pag 33

T/1992/7 O

Vorausentwertungen auf der König Albert I zu gunsten des Roten Kreuzes Heinz Kaußen Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 292 – pag 74

T/1992/8 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 293 – pag 9

T/1992/9 O

Vorausentwertungen auf Albert I-Marken mit Aufdruck R. Römer Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 293 – pag 11

T/1992/10 O

Von der Zeichnung zur Briefmarke 1907-1919 R. Römer Der VE-Sammler – Jg 45 – n° 293 – pag 14/21

T/1992/11 O

Van tekening tot postzegel 1907-1919 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 12 – april 1992 – 14/24

T/1992/12 O

Europese nieuwtjes : België Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 12 – april 1992 – 30

T/1992/13 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 12 – april 1992 – 32/36

T/1992/14 O

Voorafstempelingen op albert I-zegels met opdruk – lezers reageren R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 12 – april 1992 – 47/48

T/1992/15 O

Uit de oude doos – aflevering 5 – postbrochures R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 12 – april 1992 – 58/59

T/1992/16 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 13 – november 1992 – 17/22

T/1992/17 O

Belgische voorafstempelingen op Germania-zegels – einde van een onderzoek R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 13 – november 1992 – 27/33

T/1992/18 O

Voorafstempelingen op Albert I-zegels – lezers reageren R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 13 – november 1992 – 39/40

T/1992/19 O

Uit de oude doos – aflevering 6 – overdruk van tentoonstellingsbrochure 1939 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 7 – n° 13 – november 1992 – bijlage

T/1992/20 K

Branch club mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van oktober 1991 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 53 – n° 1 – January 1992 – N° 625 – pag. 34

T/1992/21 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van februari 1992 vermelding van verschillende artikelen Branch club mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van april 1992 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 53 – n° 6 – June 1992 – N° 630 – pag. 207/208

 V/1992 

V/1992/1 O

Programma Provinciale Competitieve postzegeltentoonstelling Koninklijke Postzegelkring Mercator – Antwerpen kaders 34/38 : R. Römer – Belgische Préo-poststukken resultaat : Diploma

V/1992/2 O

Postzegeltentoonstelling Europhilex ‘92 – Tilburg België : Handvoorafstempelingen uitgifte 1893 C.H.A. Vermeulen – kaders 253/257 – pag 48

 T/1993 

T/1993/1 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 11 – n° 55 – 20 juni 1993

T/1993/2 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1993/1 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 11 – n° 56 – 22 augustus 1993

T/1993/3 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1993/2 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 11 – n° 57 – 31 oktober 1993

T/1993/4 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1993/3 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 11 – n° 58 – 26 december 1993

T/1993/5 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 294 – pag 6

T/1993/6 O

Neue VE mit Handrollstempel von Belgien gefunden Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 295 – pag 5

T/1993/7 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 295 – pag 6

T/1993/8 O

Die Brüssel’schen vorausentwerteten Strafportomarken R. Römer Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 296 – pag 41/43

T/1993/9 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 297 – pag 12

T/1993/10 O

Neue Vorausentwertung von AUBEL gefunden Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 297 – pag 13

T/1993/11 O

Der Sprachengebrauch auf den Belgischen Preo’s R. Römer Der VE-Sammler – Jg 46 – n° 297 – pag 27/42

T/1993/12 O

Voor U gevonden in de veilingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 13/14

T/1993/13 O

Gefrankeerd door de Post R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 15/17

T/1993/14 O

Nieuwe aanwinsten : Belgische handvoorafstempelingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 17

T/1993/15 O

De Brusselse voorafgestempelde Strafportzegels R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 32//38

T/1993/16 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 33/368

T/1993/17 O

Het taalgebruik op de Belgische Préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 14 – april 1993 – pag 39/54

T/1993/18 O

Voorafgestempelde zegels op de Bladen van de Spaarkas R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag 10/27

T/1993/19 O

Voor U gevonden in de veilingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag 29/30

T/1993/20 O

Juridisch compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag 31/34

T/1993/21 O

Lezers reageren R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag, 36

T/1993/22 O

Een omslag vertelt R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag 41

T/1993/23 O

Belgische voorafstempelingen op Germania-zegels Douwe van der Heide Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 8 – n° 15 – oktober 1993 – pag 49

T/1993/24 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van november 1992 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 54 – n° 2 – Februari 1993 – N° 638 – pag. 55

T/1993/25 K

Looking back in the Precancel Forum – february 1953 Vermelding van Charles Van Damme en ANTWERPEN/1897 en ANTWERPEN/1898 The Precancel Forum – Volume 54 – n° 2 – Februari 1993 – N° 638 – pag. 61

T/1993/26 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van februari 1993 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 54 – n° 5 – May 1993 – N° 641 – pag. 184

T/1993/27 K

Branch club mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van april 1993 vermelding van verschillende artikelen waaronder België The Precancel Forum – Volume 54 – n° 6 – June 1993 – N° 642 – pag. 208/209

T/1993/28 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van mei 1993 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 54 – n° 7 – July 1993 – N° 643 – pag. 249

T/1993/29 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van augustus 1993 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 54 – n° 10 – October 1993 – N° 646 – pag. 376

 

 

 C/1994 

C/1994/1 O

Officiële Belgische Postzegelcatalogus – Uitgave 1994 Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren Préo’s – pag 296/307

 T/1994 

T/1994/1 O

Belgische Voorafstempelingen met Waarderandering R. Römer Maadblad V.B.P. Studiekring – n° 238 – oktober 1994 – pag 9/21

T/1994/2 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1993/4 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 59 – 27 februari 1994

T/1994/3 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/2 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 60 – 24 april 1994

T/1994/4 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/3 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 61 – 26 juni 1994

T/1994/5 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/4 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 62 – 11 september 1994

T/1994/6 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/5 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 63 – 23 oktober 1994

T/1994/7 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/6 R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 12 – n° 64 – 18 december 1994

T/1994/8 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Neue Vorausentwertung von CHARLEROI (Station) und DIEST gefunden Der VE-Sammler – Jg 47 – n° 299 – pag 6

T/1994/9 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 47 – n° 300 – pag 37/38

T/1994/10 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 47 – n° 301 – pag 8

T/1994/11 O

Firmenlochungen auf belgischen Vorausentwertungen R. Römer Der VE-Sammler – Jg 47 – n° 301 – pag 14/19

T/1994/12 O

Firmaperforaties op Belgische Préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag 19/24

T/1994/13 O

Belgische “vogel”-serie Douwe van der Heide Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag 26

T/1994/14 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag 31/34

T/1994/15 O

Uit de oude doos – aflevering 7 – CETP 1958 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag 35/36

T/1994/16 O

Buitenlandse voorafstempelingen : België Douwe van der Heide Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag  37

T/1994/17 O

Belgische Voorafstempelingen met waardeverandering R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 16 – april 1994 – pag 39/36

T/1994/18 O

Krantedrukvoorafstempelingen en soortgelijke ontwaardingen op Oostenrijkse belastingzegels voorafstempeling op affichebelastingzegels Ralph Ebner – Carsten Mintert Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 17 – oktober 1994 – pag  8/2937

T/1994/19 O

100 jaar Belgsiche voorafstempelingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 17 – oktober 1994 – pag 34/36

T/1994/20 O

De UNIGRO-Voorafstempelingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 9 – n° 17 – oktober 1994 – pag 37/36

T/1994/21 K

Branch club mailings : Der Ve-Sammler van november 1993 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 55- n° 2 – February 1994 – N° 650 – pag. 524

T/1994/22 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van februari 1994 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 55- n° 5 – May 1994 – N° 653 – pag. 170

T/1994/23 K

Local section mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van april 1994 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 55 – n° 6 – June 1994 – N° 654 – pag. 212/214

T/1994/24 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van mei 1994 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 55- n° 8 – August 1994 – N° 656 – pag. 272

T/1994/25 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van augustus 1994 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 55- n° 11 – November 1994 – N° 659 – pag. 388

C/1995 

C/1995/1 O

Catalogue des Préos à Roulette de Belgique Robert Verplancke 133 paginas

C/1995/2 O

Catalogus der Belgische Voorafstempelingen Studiegroep “Voorafstempelingen” R. Römer & F.J.A. de Groot

 T/1995 

T/1995/1 O

Postzegelrubriek : Waarom zou ik de Belgische voorafgestempelde zegels niet opnemen in mijn verzameling ? (vervolg van T/1994/7) R. Morlion (samenvatting) Nieuws van de Binkse Ruilclub – Jg 13 – n° 65 – 26 februari 1995

T/1995/2 O

Die UNIGRO-Vorausentwertungen R. Römer Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 303 – pag 31/39

T/1995/3 O

Die Vor(ausentwertungs)geschichte von Belgien – Abschnitt 1 R. Römer Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 303 – pag 40/49

T/1995/4 O

Vordruckalbum für belgische Buchdruck-VE Heinz Kaußen Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 303 – pag 50/51

T/1995/5 O

Katalog der Vorausentwertungen von Belgien 1894-1994 R. Römer Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 304 – pag 5/6

T/1995/6 O

Neue Vorausentwertungen : Belgien Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 304 – pag 8

T/1995/7 O

Eine Erläuterungen und Richtigstellung zur Neuheitenmeldung im vorigen Rundbrief A. Van Visschel Der VE-Sammler – Jg 48 – n° 305 – pag 8

T/1995/8 O

Laatste oproep Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 13

T/1995/9 O

De “kunstgrepen met de zegels van het “vogeltjes”-type Guyaux Georges Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 16/17

T/1995/10 O

Uit de oude doos – aflevering 8 : behandelen van de onbestelbare stukken R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 18/19

T/1995/11 O

“Spaarkas”-zegels R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 18

T/1995/12 O

Firmaperforaties op préo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 21

T/1995/13 O

Uit de oude doos – aflevering 9 – Mijn Stokpaardje 1970 R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 23

T/1995/14 O

Voor U gevonden in de veilingen R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 24

T/1995/15 O

Juridisch Compendium van de voorafstempelingen van België R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 18 – april 1995 – pag 31/34

T/1995/16 O

Vervalsingen op Belgische Typo’s R. Römer Studiegroep “Voorafstempelingen” – Jg 10 – n° 19 – oktober 1995 – pag 42/45

T/1995/17 O

Bericht voor alle belangstellenden bespreking Catalogus der Belgische Voorafstempelingen 1894-1994 Nieuws van Uw Binkse Ruilclub – jaargang 14 – n° 70 – 1995

T/1995/18 O

“Drukwerken van België” spreekbeurt van A. Van Der Linden maandblad van de Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis nr. 179 – november 1995

T/1995/19 K

Local section mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van oktober 1994 Der Ve-Sammler van november 1994 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 56 – n° 1 – January 1995 – N° 661 – pag. 26/30

T/1995/20 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van februari 1995 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 56 – n° 5 – May 1995 – N° 665 – pag. 147

T/1995/21 K

Local section mailings : Tijdschrift van de Studiegroep Voorafstempelingen van april 1995 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 56 – n° 6 – June 1995 – N° 666 – pag. 186

T/1995/22 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van mei 1995 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 56 – n° 7 – July 1995 – N° 667 – pag. 215

T/1995/23 K

Local section mailings : Der Ve-Sammler van augustus 1995 vermelding van verschillende artikelen The Precancel Forum – Volume 56 – n° 10 – October 1995 – N° 670 – pag. 308

V/1995

V/1995/1 O

Toestemming van Echo Philatélique voor het gebruik van de kwoteringen Lepingle voor de Catalogus der Belgische Voorafstempelingen 1894-1994

V/1995/2 O

Brief van Dirk Claeys met commentaar op de Catalogus der Belgische Voorafstempelingen 1894-1994 31.12.1995

V/1995/3 O

Bedankbrief van de KVBP voor het exemplaar van de “Catalogus der Belgische Voorafstempelingen 1894-1994, geschonken aan de verenigingsbibliotheek 08.12.1995

V/1995/4 O

Aankondiging en aankoopvoorwaarden, gepubliceerd door de Studiegroep “Voorafstempelingen” van de uitgave van de “Catalogus der Belgische Voorafstempelingen 1894-1994”

%d bloggers liken dit: