De Brusselse Strafportzegels

De Brusselse Strafportzegels

R. Römer

Tijdens de eerste Wereldoorlog “verdween” uit het Zegelmagazijn te Mechelen een voorraad van de strafportzegels OBP nrs. TX3-TX11 (Mechelse druk) en OBP nrs. TX12-TX16 (Londense druk).

Om misbruik te voorkomen moesten de zegels die nog in de postkantoren aanwezig waren, volgens een dienstorder van 25.04.1919, met de naamstempel van het kantoor afgestempeld worden.

Strafport 4

Kaartbrief, op 29-8-1919 verzonden van Brussel naar Turnhout. Aangezien deze kaartbrieven sinds 15.10.1915 buiten gebruik waren gesteld werd hij bij aankomst met strafport belast. Op het strafportzegel is het naamstempel van het kantoor TURNHOUT aangebracht.

DIENSTORDER Nr 83 – 25.04.1919AFDRUKKING, ALS VEILIGHEIDSMAATREGEL,VAN EEN NAAMSTEMPEL OP DE STRAFPORTZEGELS.Ten einde het bedrog te vermijden dat zou kunnen voortvloeien door het bestaan, onder het publiek, van gestolen strafportzegels, zullen de rekenplichtigen de kleinen naamstempel van het kantoor, die voor de postwissels gebezigd wordt, op al de strafportzegels, welke zij in magazijn hebben, afdrukken. Dezelfde echtheidstempel zal, onmiddellijk na ontvangst, op al de strafportzegels, vervolgens door het Zegelmagazijn geleverd, gesteld worden.Op de strafportzegels, begrepen in de bevoorrading der onder ontvangerijen, aanneem- en overdraagkantoren, moet de naamstempel der ontvangerij afgedrukt worden.De strafportzegels waarop bedoelden naamstempel voorkomt zijn alleen geldig om het strafport aan te duiden dat voor niet- of onvoldoend gefrankeerde poststukken hoeft geheven.De rekenplichtigen moeten deze stempel zelf in bezit houden opdat er geen misbruik van gemaakt worde; zij zullen zorg dragen, het toezicht uit te oefenen dat hun daaromtrent is opgelegd.Het spreekt van zelf dat de aanwezigheid van den naamstempel op de strafportzegels, de kantoren niet ontslaagt de op de poststukken met strafport geplakte zegels, even als vroeger, met den dagstempel ongeldig te maken.De Algemene Bestuurder,NEVEN.    

Tegen de onderrichtingen in, werden in Brussel hiervoor de handrolstempels, bestemd voor het voorafstempelen, gebruikt. De stempels komen uitsluitend voor in de standen C en D.

strafport 2

Werd op een niet, of te laag gefrankeerd poststuk een dergelijk strafportzegel geplakt, dan werd dit zegel nogmaals afgestempeld, nu met een datumstempel, eveneens van Brussel. Losse strafportzegels, alleen voorzien van een voorafstempeling, zijn dus niet gebruikt en behoren gom te bezitten.

Strafport3

Onvoldoende gefrankeerde prentkaart, in Brussel met strafport belast. Handrol voorafstempeling BRUSSEL/1919/BRUXELLES in stand C.

Met nadruk wordt gesteld dat deze zegels NIET als préo’s kunnen beschouwd worden. Het préo-stempel werd alleen aangebracht als controlemaatregel.

strafport4

Ongefrankeerde prentkaart in Brussel met strafport belast.                                   
Handrol voorafstempeling  BRUSSEL/1919/BRUXELLES in stand C.

Alhoewel het dienstorder dateert van april 1919, zijn er strafportzegels bekend met het jaartal 1918 in het préo-stempel. Het is niet duidelijk of het maakwerk betreft of dat de stempels aangebracht werden met een niet of te laat ingeleverd handrolstempel.

Eenzelfde bedenking kan gemaakt worden bij de stempels met het jaartal 1920. In dat jaar waren er reeds de nieuwe zegels van de uitgifte van 10.09.1919 zodat het controlestempel niet meer diende aangebracht te worden.

Meer hierover kan geweten worden bij het bestuderen van gelopen poststukken.

OPROEP : Wie bezit in zijn verzameling gelopen poststukken waar  ofwel 1918 in het handrolstempel staat; ofwel 1920 in het handrolstempel staat ?

strafport5

Onvoldoende gefrankeerde brief van Parijs (Frankrijk) naar Brussel, met strafport belast. Handrol voorafstempeling BRUSSEL/1919/BRUXELLES in stand C.

belgie_strafport_6

Onvoldoend gefrankeerde brief van Denver Colorado (USA) naar Brussel, met strafport belast. Handrol voorafstempeling BRUSSEL/1919/BRUXELLES in stand C.

%d bloggers liken dit: