De verschillende drukken

De verschillende drukken

DE VERSCHILLENDE DRUKKEN OP DE VOORAFSTEMPELINGEN VAN DE U.S.A.

Alle mogelijke drukprocedures komen voor, zowel hand als machinedrukken, in alle mogelijke lettertypen. Aangezien in vele plaatsen ook de licentie-houders de voorafstempelingen aanbrachten en stempels, zowel de hand- als de machinestempels van tijd tot tijd vernieuwd moesten worden, kan men van één plaats vele verschillende voorafstempelingen aantreffen. Het spreekt bijna vanzelf dat bij het aanbrengen van de voorafstempelingen met handstempels er vele vergissingen en fouten al of niet opzettelijk zijn gemaakt. Men vindt dan ook vele ‘kopstaande’ voorafstempelingen (deze noemt men ‘inverts’), vele dubbel- en triple-drukken, ook bij de ‘kopstaande’.

Chicago_shemark_invert
Chicago_dubbel
Chigago_dubbel_invert

Voorts konden de stempels zowel horizontaal als vertikaal worden aangebracht, terwijl ook de kleur van de drukinkt verschillend kan zijn. Er zijn zelfs voorafstempelingen, waarvan plaatsnaam ‘kopstaand’ is aangebracht en de naam van de staat gewoon, maar ook andersom.

Of al deze afwijkingen serieus genomen moeten worden of niet, kan ik niet geheel beoordelen. In elk geval worden in de diverse catalogi van deze ‘afwijkingen’ afzonderlijk, en natuurlijk meestal de prijzen hoger genoteerd.

Het duurde tot 1916 alvorens in deze wijze van de voorafstempelingen verandering kwam; er bestonden n.l. voorafstempelingen met zulke grote lettertypes, dat het zegelbeeld praktisch geheel verloren ging, zeer tot ongenoegen van de esthetici onder de verzamelaars. Op aandringen van hen ging de G.P.O. er toe over de postzegels centraal te laten voorafstempelen en wel machinaal tijdens bet drukken van de postzegels.

Men vroeg verscheidene drukkerijen om prijsopgave voor het aanbrengen van deze voorafstempelingen, waarbij het ‘Bureau of Engraving and Printing’ te Washington, D.C., de drukkerij waar sinds 1894 alle postzegels van de U.S.A. werden gedrukt, als laagste uit de bus kwam. Er werd eerst een proef genomen en wel met de steden Springfield, Massachussetts, en Augusta, Maine, en New-Orleans, Louisiana. 

Met deze proefneming begint feitelijk een nieuw hoofdstuk voor het verzamelen van ‘precancels’. Tot dit tijdstip (1916) werden de voorafstempelingen uitsluitend aangebracht door de plaatselijke postmasters (of hun beambten) en door de licentiehouders. Deze voorafstempelingen werden daarom de ‘Locals’ genoemd ter onderscheiding van de voorafstempelingen, welke door het Bureau of Engraving & Printing zijn aangebracht en daarom kortheidshalve ‘bureaus’ genoemd worden.

Er is tussen beide categorieën een essentieel verschil; de ‘locals’ zijn op alle mogelijke manieren, door handstempels, zowel rubber- als metaalstempels, rolstempels en machinestempels aangebracht, nadat de postzegels op de onderscheidene kantoren aangeleverd waren, waarbij alle mogelijke lettertypen, van de eenvoudigste tot de meest artistieke gebruikt zijn.

Er zijn ‘locals’ met alleen de plaatsnaam, of de plaats en Staatsnaam achter elkaar geplaatst dus zonder ‘lines’ of ‘bars’. Men vindt ze in meerdere kleuren en bovendien op alle uitgiften, dus ook op gelegenheidszegels, portzegels, op ‘Parcel Post’-, ‘Special Delivery’-, luchtpost-, ‘Certified Mail’-, zegels, ook op de ‘Parcel Post Dues’- de ‘Special Handling’-, de ‘Documentary’-zegels. Tevens op de ‘Cordial, Wines’ etc. Ja, zelfs nog op ‘Playing-Card’ zegels.

Ook zijn er voorafstempelingen waarbij de plaatsnaam in een op een venster of kerkraam gelijkende omraming zijn geplaatst, zoals Fort Wayne, INDIANA, of in een dubbel ovaal, zoals Jackson, MICHIGAN, terwijl de plaatsnaam en Staat ook wel diagonaal zijn gedrukt, b.v. Minneapolis, MINNESOTA.

Fort_Wayne
Jackson_ovaal_2_cent
Minneapolis_schuin

Een uitzonderlijke voorafstempeling komt voor op de portzegel uitgifte van 1879, voor New York, NY, namelijk een N en een Y, met elkaar verbonden binnen een cirkel van parels, meestal blauw gekleurd.

Voorts konden de ‘locals’ op alle waarden worden aangebracht, dus tot en met de $ 5 waarden.

Ondanks het feit dat men de zegels vanaf 1916 door bet ‘Bureau of Engraving & Printing’ van voorafstempelingen kon laten voorzien bleven zeer vele postmasters en licentie-houders bij bun methode van voorafstempeling zodat tot op de huidige dag nog steeds grote aantallen en ‘locals’ in zeer vele plaatsen gedrukt worden.

bestaat een zogenaamde ‘town-list’, waarin alle plaatsen waarvan voorafstempelingen bestaan voorkomen, dus ook de ‘bureaus’; achter alle plaatsnamen staan de diverse typen, genummerd, welke aldaar gebruikt zijn en worden vermeld. Deze lijst, de ‘Town & Type list’ bevat dus een lijst van alle plaatsen, alfabetisch naar Staat en plaats, met alle typen zowel van de locals als van de bureaus, waarbij elk type een nummer heeft. Zie het artikel over het gebruik van deze Town & Type list.

Om misbruik te voorkomen hebben vele licentiehouders hun voorafstempelingen in een bepaalde periode, n.l. de eerste jaren van de 20ste eeuw, van een datum  voorzien, bestaande uit een eenregelige opdruk aangevende maand en jaar, alle met een cijfer aangegeven, b.v. zoals het voorbeeld 7-1, dit betekent juli van het jaar 1901. 

Chicago_dated_0701

Het zal de aandachtige verzamelaar van “precancels” wel eens zijn opgevallen, dat het voorkomt dat een precancel nog volle gom heeft. Deze zegel is in feite dan ongebruikt. Deze mogelijkheid komt voort uit het feit, dat het vaak is voorgekomen dat het postkantoor of de licentie-houder meer zegels had voorafgestempeld dan later nodig bleken te zijn, om welke reden dan ook, terwijl het ook wel voorkwam dat de gehele voorafstempeling achteraf voorbarig dus onnodig had plaatsgevonden. Er bleven daardoor precancels over, welke niet gebruikt werden. En dan waren (en zijn) er natuurlijk altijd enige handige jongens, die kans zagen, deze ongebruikte precancels te bemachtigen. Vooral de zegels van kleine plaatsen en die zegels waarvan men wist, of kon aannemen dat er niet veel met voorafstempelingen waren of in het geheel niet gebruikt waren. Die zegels werden dan enige tijd vastgehouden en daarna op de markt gebracht, waarbij niet zelden voor een 1 cent zegel $ 10,– gevraagd werd.

Deze praktijken waren vele verzamelaars een doorn in het oog en op aandringen van de verzamelaars (er zijn in de USA vele clubs van alleen precancel-verzamelaars), werd in 1969 of 1970 door het G.P.O. een bepaling uitgevaardigd, dat een ieder bij elke postmaster welke precancels had, 10 stuks van elke waarde kon bestellen en in 1972 is dit op 100 gesteld. Wat gebeurde dus? De verzamelaars (of de clubs voor hen) bestelden bij diverse postmasters precancels en daardoor komt het dat men, vooral op de uitgiften van de laatste tijd,  zoveel ongebruikte precancels ziet. In wezen is het absurd en gaat het aan het principe van de voorafstempeling voorbij.

Maar de drang van het hebben heeft bij de meeste verzamelaars de overhand,  terwijl het G.P.O. aan de verlangens van de verzamelaars heeft voldaan, vanwege de grotere omzet van zegels. Een aantal postmasters lappen deze regeling aan hun laars en melden aanvragers gewoon te zijn uitverkocht. Van de rompslomp, die het verzenden van precancels naar aanvragers uit de gehele U.S.A. met zich meebrengt zijn zij dan af. Dit heeft dan weer tot gevolg dat vele verzamelaars zich in de “bulletins” van hun clubs over het gedrag van de postmasters beklagen. 

Een speciaal gebied vormen de voorafstempelingen op de zegels met ‘Kans’ en ‘Nebr’ opdrukken. Deze zijn zeer schaars vooral bepaalde waarden, maar de merkwaardigste zijn wel die zegels, welke in een plaats in een andere staat dan Kansas of Nebraska zijn voorafgestempeld.

Het is jammer, dat van de ‘locals’ de catalogi zo schaars zijn; er zijn catalogi van elke Staat, zij het dan dat een bepaald aantal (kleine en/of dun bevolkte) staten zijn bijeengevoegd, doch deze catalogi worden slechts om de zoveel jaar (ca 20-30 jaren) uitgegeven; de uitgevers kunnen er blijkbaar niet genoeg aan verdienen. Of dit een terecht verwijt is kan ik niet beoordelen; vast staat, dat het ‘up to date’ maken van een ‘locals’ catalogus enorm veel werk is,  aangezien practies nog dagelijks nieuwe locals verschijnen.

Een advies hoe uw verzameling op te zetten is, moeilijk te geven;  ik huldig ‘t principe ‘vrijheid-blijheid’. Om U echter een idee aan de hand te doen raad ik u aan: de zegels Staat voor Staat te verzamelen, in alfabetische volgorde. Van de diverse Staten, de plaatsen eveneens in alfabetische volgorde en de plaatsen dan in chronologische volgorde van de uitgiften en van elke uitgifte de verschillende typen van voorafstempelingen bij elkaar; men heeft dan een overzichtelijk geheel.

Een en ander vergt echter wel veel ruimte (dus albumbladen) en men doet als beginner dan ook het beste de zegels, als boven aangegeven, in een stockboek te  bewaren. Aangezien er zoveel verschillende precancels zijn, tussen de 1½ – 2 miljoen, komt u er vrij snel achter dat ‘het compleet’ krijgen van de verzameling wellicht nooit zal lukken.

Maar laat u hierdoor niet ontmoedigen: juist het idee dat je met ‘locals’ het nooit compleet zult krijgen en dus altijd kunt blijven zoeken, was voor mij altijd aantrekkelijk. Indien men ‘compleet’ is, gaat de pret eraf.

%d bloggers liken dit: