Franse postwaardestukken

Franse postwaardestukken

Frankrijk : Voorafgestempelde Postwaardestukken                    Heinz Kaußen

Deel 1 : Overgenomen uit Rundbrief 344 – augustus 2005 – 

van de Arbeitsgemeinschaft VORAUSENTWERTUNGEN 

en vrij vertaald uit het Duits door Mon Römer

Op 1 september 2004 gaf Frankrijk een postzegel uit van € 0.39 met het motief “Orchidee”. Waarschijnlijk gelijktijdig of misschien kort daarna gaf de Franse Post twee postwaardestukken uit met hetzelfde motief, die eveneens voorafgestempeld waren. Naar mijn weten is dit de eerste maal dat dit in Frankrijk gebeurde. Hier schijnt de Franse Post wat van de Duitse geleerd te hebben want voorafgestempelde postwaardestukken zijn bij ons reeds lang bekend en dit met een gunstig resultaat voor de Post.

Mijn pogingen beide enveloppen via de Franse filatelistische dienst te bekomen mislukten. Zij werden op de website van de Post niet aangeboden. Het schijnt wel dat men ze slechts op een bepaalde plaats, zoals in Duitsland, in grote hoeveelheden kan bestellen en niet per stuk kunnen bekomen worden. Uiteindelijk vond ik de beide enveloppen op eBay en ik kon ze daar in ongebruikte vorm kopen. Ik heb de omslagen voor het eerst gezien begin 2005. Een juiste uitgiftedatum is mij spijtig genoeg niet bekend.

Franse-postwaardestukken-afb.-1

De eerste enveloppe is in DIN C langformaat (225 x 115 mm). De tweede in DIN A5 formaat (230 x 161 mm). Beide bevatten op de voorzijde van de omslag rechts de gedrukte postzegel van 0.39 € “Orchidee” met tanding. Daaronder staat de tekst “POSTIMPACT PROXIMITÉ”. 

Boven links staat “Expéditeur.: ” gedrukt. Onder de zegel is een schrijfveld afgebakend met 4 rechthoekjes. 

Op de rugzijde van de omslagen is links, loodrecht op de omslag, nogmaals het merk “POSTIMPACT PROXIMITÉ” gedrukt. Daarnaast staat in gecentreerd cursief schrift : LA POSTE met het logo van de Post in een rechthoek en daaronder de tekst :

Franse_postwaardestukken_afb._2

Het nummer achter de laatste zin is een doorlopend nummer en is daarom natuurlijk bij beide omslagen verschillend. Al het drukwerk is in de zelfde blauwe kleur zoals de achtergrond van de gedrukte postzegel.

Franse_postwaardestukken_afb._3

Voornoemde tekst zegt dat de omslag al gefrankeerd en gestempeld is en bestemd is voor de verzending van mededelingen van de firma en niet voor de verzending van private correspondentie. Het maximumgewicht bedraagt 35 gram en de brieven mogen slechts bij welbepaalde postkantoren ingeleverd worden. Ze mogen niet in de brievenbussen op de straat geworpen worden.

Opvallend is nog dat de zegelopdruk verschillende afmetingen heeft. Bij de DIN C6 enveloppe is de zegelopdruk 25 x 32,5 mm. Ook de daaronder staande tekst is bij de DIN A5 beduidend groter, zoals ook het afgebakende schrijfgedeelte.  

Wie kan meer informatie over deze enveloppen bezorgen ? In het bijzonder interesseert mij de uitgiftedatum en waar men ze kan bekomen.

Deel 2 : Overgenomen uit Rundbrief 346 – februari 2006 – 

van de Arbeitsgemeinschaft VORAUSENTWERTUNGEN 

en vrij vertaald uit het Duits door Mon Römer

In Rundbrief 344 berichtte ik voor de eerste keer over de voorafgestempelde postwaardestukken uit Frankrijk. Ondertussen heb ik ook een nieuwe Yvert Spezial Katalog van Frankrijk bekomen waarin die nieuwe postwaardestukken opgenomen zijn. Daarin kon ik zien dat reeds in 2003 vergelijkbare postwaardestukken uitgegeven waren met het beeld van de voorafgestempelde zegels van 2003 van 0.35 € met motief “Orchidee”.

2003. – Postwaardestuk “Orchidee”

Franse_postwaardestukken_afb._5
  • Preo 247-E1 Brief wit – Formaat : 162 x 229 mm
  • Preo 247-E2 Brief wit – Formaat : 115 x 225 mm met venster 45 x 100 mm

Deze twee omslagen werden als experiment in 2003 uitgegeven.

Preo 247-E3 Brief wit – Formaat : 115 x 225 mm, met bijvoegsel “POSTIMPACT”

Preo 247-E4 Brief wit – Formaat : 115 x 225 mm, met bijvoegsel “POSTIMPACT” met venster 100 x 45 mm

Preo 247-E5 Brief wit – Formaat 160 x 230 mm, met bijvoegsel “POSTIMPACT” in grote uitvoering 33 x 25 mm

Franse_postwaardestukken_afb._7

De omslagen E1 en E2 werden dus zonder het bijvoegsel “POSTIMPACT” onder de gedrukte postzegel als proefneming uitgegeven. Vanaf E3 behielden alle opvolgende postzegels het bijvoegsel. Op de voor mij voorliggende omslagen van E3 tot 5 is, zoals ook in Rundbrief 344 beschreven, een gelijkaardige postmededeling op de rugzijde gedrukt. Het aangeduide schriftveld zoals het op de volgende omslagen voorkomt mankeert echter (zie ook hier in Rundbrief 344).

Dan worden in Yvert de twee omslagen van 2004 ingevoerd met zegelbeeld van de voorafstempeling: Yvert nr. 248.

2004. – Postwaardestuk “Orchidee Insulaire”

Preo 248-E1 – Brief 225 x 115 mm

Preo 248-E2 – Brief 229 x 162 mm

Deze omslagen werden uitgegeven tijdens een test voor zendingen binnen een departement tot een gewicht van 35 gram voor 100 exemplaren. Dat gebeurde in les Bouches du Rhône, la Corrèze, la Gironde en la Hauts-Vienne van 1 oktober tot 31 december 2004 alsmede in Haute-de Seine van 29 november tot 31 december.

Aangenomen mag worden dat in 2005 geen nieuwe omslagen uitgegeven werden, omdat het zegelbeeld niet veranderd werd. Als er nog andere omslagen zouden zijn die hier niet besproken werden, dan vraag ik alle verzamelaars mij per omgaande te informeren. Aangezien deze omslagen niet bij de filatelistische dienst en ook niet op elk postkantoor te bekomen zijn, zal het moeilijk zijn om zulke omslagen te vinden.

Desalniettemin geldt altijd : ogen openhouden.

Bron : Yvert Katalog van 2006

Naschrift van Mon Römer : 

Bovenstaand verhaal is een prachtige illustratie van hoe een filatelist iets nieuws ontdekt en op onderzoek uitgaat om geleidelijk aan tot de essentie door te dringen.. 

De tweede tekst dateert reeds van februari 2006. Sindsdien zijn over deze postwaardestukken geen nieuwe aanvullingen meer in de Rundbrief verschenen. We willen Heinz Kaußen echter graag verder helpen. Indien er iemand is van onze lezers die Frankrijk verzamelt en extra informatie over deze postwaardestukken heeft, dan mag hij of zij dat melden aan onze redactie. Wij zorgen voor de verzending naar Heinz.

Bedankt op voorhand.

 

%d bloggers liken dit: