Gebruik van de Town en Type Catalogus

Door James Kingman, vertaald door Mike Molle


Bijna iedereen die enthousiast aan precancel sparen begint schrikt van de Precancel Stamp Society’s (PSS) “Town en Type Catalogus”. Toch is het de catalogus om precancels te herkennen. Maar de bijna 5 centimeter dikke catalogus, vol met nummers en illustraties die op elkaar lijken, lijken in eerste instantie onbegrijpelijk.

Feitelijk kan iedereen deze catalogus hanteren en binnen 1 uur studie kunt u dit ook. Voor een praktische test: stel voor dat u een precancel voor u heeft. Het is een type zoals 99,9 procent van alle precancels ooit zijn gemaakt.

Het heeft 2 lijnen en daartussen de stad en de staat. U wilt weten wat voor soort precancel het is en natuurlijk wat hij waard is. De PSS Catalogus kan u snel een antwoord verschaffen. Laten we afspreken dat we op de precancel lezen: Pasadena, California. Hoe kunnen we deze precancel nu classificeren en de waarde bepalen.

Open de catalogus en sla de bladzijden om. U ziet onmiddellijk dat de catalogus volgens de volgorde van alfabet op Staat zijn gerangschikt. In seconden heeft u California gevonden en daarna Pasadena.

Onder Pasadena vindt u het volgende: eerst ( ), daarna het eerste cijfer 61 gevolgd door puntjes en dan 0.10.

Daarna de tweede regel en verder.

 PASADENA

( ) 61………………..  0.15

( ) 71………………..  0.15

( ) 81 (+) .…………..  0.25

( ) 232 .……………..  0.10

( ) 256 .……………..  0.20

( ) 549 (1) ………….  0.25

( ) 576 ………………  0.25

( ) 703 ……………… 0.15

Precies zoals u verwacht had: de nummers zeggen niets: PANIEK.

Wacht af, u staat op het punt om een precancel expert te worden in deze korte les. Precancels zijn ingedeeld door hun verschillende uiterlijk – wat kon er meer voor de hand liggen ? – en elk verschillend type heeft een eigen PSS type nummer gekregen.

Elk type die gebruikt is in die stad heeft ook een bepaalde waarde. Dus de eerste regel met nummers lezen we als volgt: een van de types gebruikt in Pasadena is PSS type 61 en het tweede nummer: 0.10 is de waarde: 10 US cents.

De ( ) staan in de catalogus om aan te kruisen of u dit type al heeft, en heeft verder geen betekenis.
Onder Pasadena staan acht regels met de door Pasadena gebruikte types stempel en de daarbij behorende waardes variërend van 5 tot 25 US cents.
Om e.e.a. te verduidelijken, staan hieronder alle types van Pasadena afgebeeld.

Bureau types:

61

71

81

Electroplates:

232

256

Handstamps:

549

576

703

Laat het u duidelijk zijn dat deze catalogus alleen de verschillende stempeltypes aangeeft en dus niet de verschillende postzegels met deze types.
Indien u precies wilt weten welke postzegels er met een bepaald type voorkomen, dient u een catalogus te raadplegen die per Staat is uitgegeven. Laten we ons nu beperken tot de T&T Catalogus.
Wat we voor ons hebben moet dus een van deze 8 types zijn. Het onderscheiden van deze 8 types moet niet al te moeilijk zijn, aangezien er in de introductie van de catalogus een afbeelding en een beschrijving van elk type zich bevindt.

De afbeelding laat al een aantal verschillen zien. Mocht dit niet voldoende zijn, zal de omschrijving u verder helpen. De introductie voorin de catalogus van ruim 30 pagina’s met alle afbeeldingen en beschrijvingen is erg duidelijk. Elk type staat beschreven en volgens mijn telling zijn er 480 verschillende types.

Het is absoluut niet noodzakelijk om ze uit uw hoofd te leren ! 

U zoekt niet naar 1 precancel uit de 480 types, want we weten dat er maar 8 Pasadena types zijn. Pasadena’s types als volgt genummerd: 61, 71,81 (+), 232, 256, 549, 576 en 703. Vergelijken van deze 8 types geeft u een duidelijk idee van de verschillende types die er zijn.

De eerste drie, te weten: 61, 71 en 81 (+) kunt u allemaal vinden op de eerste pagina van de illustraties en blijken alle drie Bureau precancels te zijn. Deze drie types lijken op elkaar, maar de lijnen van type 71 staan dichter op elkaar dan type 61 en 81 is verschillend omdat de Staat  een twee letter aanduiding heeft en geen punt achter de Staat. Types 232 en 256 zijn gemaakt met zogenaamde “Electroplates” en door het gebruik van een stempel pers hebben ze een duidelijke en donkere afdruk  Het verschil tussen deze types is in een oogopslag te zien: de stad en de Staat staan op type 232 ver uit elkaar en bij type 256 staan de stad en Staat dicht op elkaar.
Types 549 en 576 lijken veel lichter: zij zijn gemaakt met “handstempels” en deze handstempels kunnen niet een scherp en duidelijke afdruk produceren zoals de “Electro’s”. Maar beide types hebben “Bars” en geen lijnen, die doorlopen op de andere postzegels.
Lijnen gaan van de ene kant over naar een andere postzegel, terwijl “bars” een onderbreking tussen de precancel afdruk hebben.
“Bars” zijn korter dan de breedte van de postzegel. Het komt voor dat er aan een kant van de zegel de “lijnen” doorlopen, maar dat komt dan dat de stempel misplaatst is. Het verschil tussen deze twee types handstempel is de grootte van de letters: de letters op type 549 zijn groot en slank, terwijl de letters op type 576 kort en dik zijn.

Het laatste type is de 703, ook een handstempel, deze keer met lijnen van de ene naar de andere kant van de postzegel. Dunnere lijnen dan de andere twee handstempels en korte, vierkante dikke letters.

Deze simpele oefening heeft u de aanwijzingen gegeven die benodigd zijn om een precancel accuraat te identificeren. Natuurlijk zijn er nog een aantal zaken niet besproken zoals b.v. het + teken na type 87. Dit betekent dat dit type in een vorige catalogus niet opgenomen was. Voor een “nieuwkomer” is dit eigenlijk niet interessant.

Bij type 549 staat (1): dit wil zeggen dat er een voetnoot is: in dit geval blijken er vervalsingen van dit type te zijn.

Er staan soms ook bij een stad ‘n type met de hoofdletter L met een nummer. Na elke Staat staan deze types per stad in de catalogus. En deze L type komt alleen in die bepaalde stad voor. Het feit dat er van de ruim 20 duizend steden er maar enkele zijn die meer dan 10 verschillende types hebben gebruikt, maakt het gebruik van de catalogus wat makkelijker. Hoe meer precancels u probeert te typeren, des te makkelijker zal het gebruik van de catalogus worden. Zelf moet ik zeggen dat ik met name de CD-Rom van de T&T catalogus gebruik om de verschillende types te onderscheiden. Je kan namelijk dan alle types van een stad op je beeldscherm zien.
Het komt ook veelvuldig voor dat de stempel niet geheel duidelijk maakt uit welke stad de precancel komt. Door de CD heb ik heel veel precancels kunnen typeren. Zowel de “papieren” catalogus alsmede de CD-Rom hebben we in de bibliotheek beschikbaar.

Ik hoop dat u door dit artikel “geprikkeld” bent om wat meer te weten te komen van de verschillende types.

Op de bijeenkomsten kunt u altijd bij een collega verzamelaar terecht indien u twijfelt omtrent een bepaald type. 

Er is veel kennis aanwezig en niemand zal u erop nakijken als u iets niet weet.


%d bloggers liken dit: