Afgelasting

Van het bestuur Als gevolg van de Corona-perikelen hebben we moeten besluiten om de mei-bijeenkomst af te blazen. De school is momenteel gesloten en gezien alle berichten is het niet de verwachting dat op korte termijn de maatregelen zullen versoepelen. Mede gezien ons ledenbestand, dat toch voor een groot gedeelte uit ouderen bestaat, kiezen we […]

Precancel Danzig of toch niet?

Bij de filatelistenvereniging Duitsland werd gevraagd eens een stukje te schrijven over de Duitse precancels. Niemand wist dat dit bestond. Daar er op onze site bij de landen info een “precancel” van Danzig staat afgebeeld reageerde Ton Hulkenberg enigszins verbaasd. Hij heeft direct gekeken en onderstaande reactie gegeven. Geachte studiegroep, Vandaag werd ik geattendeerd op […]

Veel foto’s weer online

Samen met Mike hebben we weer de nodige foto’s online gezet. Ook is er in de tekst het e.e.a. aangepast. Mocht u nog iets zien wat niet klopt meldt dit gerust bij mij, Berry via of bij Mike Molle. 6-1-2020

nieuwsberichten

Na jaren werd het tijd de site te actualiseren. Inhoudelijk is er niet veel verandert. Wel zijn er enkele “fouten” gecorrigeerd. Komt u nog iets tegen dat nog niet juist is of niet werkt dan kunt u een reactie achterlaten. Is deze terecht dan wordt dit aangepast. Elke postzegel heeft een verhaal