Opgave lidmaatschap

Opgave lidmaatschap

Informatie omtrent het lidmaatschap:

Het lidmaatschap per jaar bedraagt slechts € 15,00. U ontvangt dan een ‘papieren’ blad. U kunt ook kiezen voor een digitale versie van ons blad. Het lidmaatschap per jaar bedraagt dan slechts € 9,00.

Uw lidmaatschap heeft diverse voordelen, te weten:

 • 2 x per jaar een blad gevuld met precancel informatie van diverse landen (zo’n 60 pagina’s in kleur !!)
 • uitnodigingen voor de 3 bijeenkomsten
 • deelname rondzendingen
 • uw kennis vergroten op het gebied van voorafstempelingen!
 • etc.

Heeft u interesse, kom gerust eens vrijblijvend langs op een van de bijeenkomsten.

Tijdens deze bijeenkomsten ontmoet u mensen met dezelfde passie.

Het motto van onze vereniging luidt:

Vragen en of inlichtingen kunt u richten aan een van de bestuursleden.

” have fun collect stamps, have more fun collect precancels”.

 

Opgave lidmaatschap studiegroep voorafstempelingen
Voer hier 1000 ZZ in als u in het buitenland woont
Geef hier info die u hierboven niet kwijt kan. buitenlandse postcode bijv. en het land
ENIGE  WETENSWAARDIGHEDEN  OVER  DE  STUDIEGROEP  VOORAFSTEMPELINGEN

De Studiegroep Voorafstempelingen is opgericht op 26 september 1970 en is als vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder V 479537. Zij is aangesloten als “local section” bij de Precancel Stamp Society Inc. (P.S.S.). 

De samenstelling van het bestuur luidt:

Naam:

 • F.B.J.M. Pouwel
 • J. Kant
 • J. Kaijser
 • M.P.E. Molle

Functie:

 • Voorzitter
 • Secretaris/ ledenadministratie
 • Rondzendleider/veiling
 • Redacteur periodiek/penningmeester

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot Jan Kant, 06-52493217, e-mail: precanceljan@hotmail.com

De Studiegroep wil het verzamelen van “voorafstempelingen” in al zijn facetten bevorderen.

Verzamelgebieden zijn o.m.: België, U.S.A., Canada, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk enz.

Het aantal leden bedraagt ca.100, voornamelijk in Nederland en enkele in België, Duitsland en de U.S.A.

De contributie bedraagt € 9 per jaar voor een digitaal boekje (U ontvangt dan een PDF-file). Mocht u een papieren versie van ons blad willen ontvangen is het lidmaatschap      € 15,00 per jaar.

Dit bedrag dient gestort te worden op bankrekening met IBAN: NL42 RBRB 0706 5293 32 ten name van Groep Voorafstempelingen.

De studiegroep kent ook sectiegewijs rondzendverkeer, waarvoor men zich als deelnemer op kan geven bij de rondzendleider.

De portokosten voor het aangetekend doorzenden zijn voor rekening van de deelnemer. Voor inzenders geldt een provisie van 10% over de verkochte zegels met een minimum van € 1,– per boekje.

Drie maal per jaar organiseert de Studiegroep een bijeenkomst, de voorjaarsvergadering (jaarvergadering) omstreeks mei, de najaarsvergadering in november, een winterbijeenkomst in januari/februari. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een veiling gehouden. Plaats van handeling is de Paulusschool, Roerdompstraat 76 te Wijchen.

Verder verschijnt tweemaal per jaar een eigen verenigingsblad, ongeveer een maand voor de voorjaars- en najaar bijeenkomst.

De leden van de vereniging zetten zich in voor publicaties zoals “Vademecum Belgische

Voorafstempelingen” (1995), en het in delen uit te geven “Vademecum Nederlandse Voorafstempelingen” (1992-heden). Er zijn hiervan nu twaalf delen verschenen.

Kijk ook eens op onze website www.precancels.nl

VOORAFSTEMPELING – PRECANCEL – PREOBLITERES – VORAUSENTWERTUNG            

%d bloggers liken dit: