Tarieven drukwerk

Onderstaande tabellen geven de tarieven voor het verzenden van drukwerk voor de periode tijdens dewelke voorafgestempelde zegels werden gebruikt, met name 1894-1997. De teksten zijn letterlijk overgenomen uit het Belgisch Staatsblad.

Vanaf 01.11.1879
De frankeerprijs der boeken en andere uitgaven, erin begrepen de tijdschriften die niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen, ingenaaid, gekartonneerd, gebonden of in bladeren, der omzendbrieven, der aankondigingen, der prospectussen, der advertentiën en, in het algemeen, van al andere gedrukte stukken dan die in het artikel 13 opgegeven zijn, herkomstig uit en ter bestemming van het Koninkrijk, is, afgezien van het getal der stukken begrepen in eene zelfde toezending en onder eenen zelfden band, vastgesteld op twee centiemen per 50 grammen of deel van 50 grammen, ruw gewicht.Evenwel, is de vrachtprijs der verzendingen bestaande in een enkel gedrukt stuk en niet meer wegende dan 25 grammen, vastgesteld op één centiem. (Wet van 30.05.1879 – Art. 15)
Vanaf 01.07.1909
Het frankeerport voor boeken en andere gedrukte uitgaven, met inbegrip van de tijdschriften die niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen, ingenaaid, gekartonneerd, gebonden of in bladen, voor omzendbrieven, aankondigingen, prospectussen, kennisgevingen en, over het algemeen, voor alle andere drukwerken dan die opgegeven in artikel 13, komende van en bestemd voor binnen het Rijk, is, om het even hoeveel stukken tot eene zelfde zending behooren en onder dezelfde strook steken, bepaald als : tot 25 gram, ruw gewicht, 1 centiem; boven 25 gram tot 50 gram, ruw gewicht, 2 centiemen; boven 50 gram, 2 centiemen meer per 50 gram of gedeelte van 50 gram.(Wet van 01.05.1909 – Art. 1.2°)

Geen voorafstempelingen tijdens WO I

Tijdens de bezetting : vanaf 01.10.1914 : 3 centiemen per 50 gr.

                                   vanaf 01.10.1918 : 5 centiemen per 50 gr. 

Einde WO IIdem als vóór WO I
Vanaf 15.12.1919
Drukwerken, met inbegrip van tijdschriften welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen : Tot 25 gram, bruto gewicht, 2 centiem; boven 25 tot 100 gram, bruto gewicht, 5 centiem; boven 100 gram, 5 centiem meer per 100 gram of deel van 100 gram. (Besluit  van 05.12.1919)
Vanaf 01.01.1921
Niet-periodieke drukwerken, met inbegrip van tijdschriften die niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen : tot 25 gram, bruto-gewicht, 3 centiemen; boven de 25 gram tot 50 gram, bruto-gewicht, 5 centiemen; boven de 50 gram, 5 centiemen meer per 50 gram of deel van 50 gram.     (Koninklijk besluit van 25.09.1920)
Vanaf 01.10.1925
Niet periodieke drukwerken, met inbegrip van de tijdschriften die niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen : 5 centiem per 50 gram of gedeelte van 50 gram, bruto-gewicht. (Koninklijk besluit van 24.08.1925 – Art. 1)
Vanaf 15.12.1927
Drukwerken: tot 25 gram bruto-gewicht, 5 centiemen; boven 25 gram tot 50 gram, 10 centiemen; per 50 gram of gedeelte van 50 gram meer, 10 centiemen. (Koninklijk besluit van 19.11.1927 – Art. 1)
Vanaf 01.12.1930
Het frankeerport voor boeken en andere uitgaven – met inbegrip van de tijdschriften die niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen – ingenaaid, gekartonneerd, ingebonden of in bladen, voor omzendbrieven, aankondigingen, prospectussen, berichten en, over het algemeen, voor alle andere dan de in artikel 13 vermelde drukwerken herkomstig van of bestemd voor het binnenland, is, afgezien van het getal stuks begrepen in één en dezelfde zending en onder één en dezelfden band, bepaald op 10 centiemen per 50 gram of gedeelte van 50 gram. (Koninklijk besluit van 28.10.1930 – Art. 15)

Het Koninklijk besluit van 10.09.1936 betreffende de codificatie van de postwetgeving is een bundeling van alle wetten, Koninklijk en ministeriële besluiten, verschenen sinds 30.05.1879. Het bevat voor drukwerk, tijdschriften en nieuwsbladen geen nieuwe tarieven; soms andere formuleringen en/of definities.

Vanaf 08.11.1936
Het frankeerport voor boeken en andere uitgaven, met inbegrip van de niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnende tijdschriften, ingenaaid, gekartonneerd, ingebonden of in bladen, voor omzendbrieven, aankondigingen, prospectussen, kennisgevingen en, over ‘t algemeen, voor alle andere drukwerken dan die opgegeven bij artikel 8, is afgezien van het getal stuks bevat in een en dezelfde zending en onder een en dezelfden band, bepaald op 10 centiemen per 50 gram of gedeelte van 50 gram. (Koninklijk besluit van 10.09.1936 – Art. 10)
Vanaf 5.12.1948
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publicaties en periodieke werken,welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen: Per 50 g of gedeelte van 50 g : 0.20. (Besluit van de Regent van 10.12.1948 – Art. 1 – Volgnummer 6)
Vanaf 01.10.1957
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publicaties en periodieke werken,welke niet ten minste eenmaal  per kwartaal verschijnen: Per 50 g of gedeelte van 50 g : 0.30. (Koninklijk besluit van 27.09.1957 – Art. 1 – Volgnummer 6)
Vanaf 01.12.1958
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publicaties en periodieke werken,welke niet tenminste éénmaal per kwartaal verschijnen: Per 50 g of gedeelte van 50 g : 0.40. (Koninklijk besluit van 25.11.1958 – Art. 2 – Volgnummer 6)
Vanaf 01.11.1959
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publicaties en periodieke werken, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen: Per 50 g of gedeelte van 50 g : 0.40.    (Koninklijk besluit van 27.10.1959 – Art. 1 – Volgnummer 6)
Vanaf 15.11.1963
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke werken, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:a) tot en met 20 g en onder standaardformaat       0.50  b) andere zendingen :  – tot 100 g   1.00- meer dan 100 g tot 200 g  2.00- meer dan 200 g tot 300 g  3.00- meer dan 300 g tot 400 g  4.00- meer dan 400 g tot 500 g 5.00   – meer dan 500 g tot 1 kg 6.00- per 500 g of gedeelte van 500 g meer 2.00   (Koninklijk besluit van 14.11.1963 –  Art. 1 – Volgnummer 6)
Vanaf 01.03.1966
Drukwerken met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke werken,welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g :- onder standaardformaat 0.60  – buiten standaardformaat 1.00 van meer dan 20 g :- tot en met 100 g 1.00- meer dan 100 g tot en met 200 g 2.00- meer dan 200 g tot en met 300 g 3.00- meer dan 300 g tot en met 400 g 4.00  – meer dan 400 g tot en met 500 g 5.00- meer dan 500 g tot en met 1 kg    6.00- per 500 g of gedeelte van 500 g meer 2.00(Koninklijk besluit van 07.02.1966 –  Art. 1 – Volgnummer 8)
vanaf 15.01.1967
Drukwerken met inbegrip van boeken, publicaties en periodieke werken, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g :  – standaardformaat  1.00– buiten standaardformaat 2.00 van meer dan 20 g- tot en met 100 g 2.00- meer dan 100 g tot en met 250 g 3.00- meer dan 250 g tot en met 500 g 6.00- meer dan 500 g tot en met 1 kg 9.00- per 2 kg of gedeelte van 2 kg meer 3.00 (Koninklijk besluit van 20.12.1966 – Art. 1 – Volgnummer 8)
Vanaf 15.11.1969
Drukwerken met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke werken, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g :- standaardzendingen 1.50  – andere zendingen 2.50 van meer dan 20 g :- tot en met 50 g 2.50- meer dan 50 g tot en met 100 g 3.00- meer dan 100 g tot en met 250 g 4.50- meer dan 250 g tot en met 500 g 9.00- meer dan 500 g tot en met 1 kg 13.00- per 2 kg of gedeelte van 2 kg meer 5.00(Koninklijk besluit van 06.11.1969 – Art. 1 – Volgnummer 8)

Het koninklijk besluit van 12.01.1970 houdende reglementering van de postdienst is een bundeling van alle wetten, Koninklijke en ministeriële besluiten, verschenen sinds 1936. Het bevat voor drukwerk, tijdschriften en nieuwsbladen geen nieuwe tarieven; soms andere formuleringen en/of definities.

Vanaf 07.05.1970
Drukwerken met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke werken, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g   :- standaardzendingen 1.50– andere zendingen 2.50 van meer dan 20 g :- tot en met 50 g 2.50- meer dan 50 g tot en met 100 g 3.00- meer dan 100 g tot en met 250 g  4.50- meer dan 250 g tot en met 500 g 9.00- meer dan 500 g tot en met 1 kg 13.00- per 2 kg of gedeelte van 2 kg meer 5.00 (Koninklijk besluit van 12.01.1970 – Art. 3 – Volgnummer 8)
Vanaf 01.06.1972
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g :genormaliseerde zendingen 2.00andere zendingen 3.00- meer dan 20 g tot en met 50 g 3.00- meer dan 50 g tot en met 100 g 3.50- meer dan 100 g tot en met 250 g 5.00- meer dan 250 g tot en met 500 g 9.00- meer dan 500 g tot en met 1000 g 13.00- per bijkomende gewichtsschijf van 1000 g 5.00 (Koninklijk besluit van 15.05.1972 – Art. 1 – Volgnummer 106)
Vanaf 01.10.1973
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met     20 g :  genormaliseerde zendingen 3.00 andere zendingen 4.00- meer dan 20 g tot en met 50 g 4.00- meer dan 50 g tot en met 100 g 5.00- meer dan 100 g tot en met 250 g 7.00- meer dan 250 g tot en met 500 g 10.00- meer dan 500 g tot en met 1000 g 15.00- per bijkomende gewichtsschijf van 1000 g    10.00(Koninklijk besluit van 18.09.1973 –  Art. 1 – Volgnummer 105)
Vanaf 15.12.1974
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met     20 g :genormaliseerde zendingen 4.50 niet genormaliseerde zendingen 6.00- meer dan 20 g tot en met 50 g 6.00- meer dan 50 g tot en met 100 g 7.50- meer dan 100 g tot en met 250 g 10.00- meer dan 250 g tot en met 500 g 15.00- meer dan 500 g tot en met 1000 g 20.00- per bijkomende gewichtsschijf van 1000 g 15.00 (Koninklijk besluit van 21.11.1974 – Art. 1 – Volgnummer 105)
Vanaf 21.03.1976
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met     20 g :a) genormaliseerde zendingen 4.50b) andere zendingen 6.00 – tot en met 50 g 6.00- tot en met 100 g 7.50- tot en met 250 g 10.00- tot en met 500 g 15.00- tot en met 1000 g 20.00- per bijkomende gewichtsschijf van 1000 g 15.00 (Koninklijk besluit van 12.02.1976 – Art. 6 – Volgnummer 105)
Vanaf 01.12.1977
Drukwerken, met inbegrip van boeken, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:tot en met 20 g : a) genormaliseerde zendingen 4.50b) andere zendingen 6.00- tot en met 50 g 6.00- tot en met 100 g 7.50- tot en met 250 g 10.00- tot en met 500 g 15.00- tot en met 1000 g 20.00- tot en met 2000 g 35.00- per bijkomende gewichtsschijf van 1000 g 15.00 (Koninklijk besluit van 14.11.1977 – Art. 1 – Volgnummer 104)
Vanaf 01.10.1979
Drukwerken, met inbegrip van boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 5.00 andere zendingen- tot en met 50 g 7.00- tot en met 100 g 8.00- tot en met 250 g 11.00- tot en met 500 g 17.00- tot en met 1000 g 22.00- tot en met 2000 g 40.00- tot en met 3000 g 55.00- tot en met 4000 g 75.00- tot en met 5000 g 90.00 (Koninklijk besluit van 11.09.1979 – Art. 1 – Volgnummer 104)
Vanaf 01.02.1980
Drukwerken, met inbegrip van boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste éénmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 5.00 andere zendingen – tot en met 50 g 7.00- tot en met 100 g 8.00   – tot en met 250 g 11.00- tot en met 500 g 17.00- tot en met 1000 g 22.00- tot en met 2000 g 40.00- tot en met 3000 g 55.00- tot en met 4000 g 75.00- tot en met 5000 g 90.00 (Koninklijk besluit van 14.01.1980 – Art. 1 – Volgnummer 104)
Vanaf 15.01.1981
Drukwerken, en namelijk overlijdingsberichten, geboorte- en de bedankingskaarten in verband met die     gebeurtenissen. Worden eveneens toegelaten als drukwerken de boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 6.00 andere zendingen- tot en met 50 g 8.00- tot en met100 g 9.00- tot en met 250 g 12.00- tot en met 500 g 18.00- tot en met 1000 g 25.00- tot en met 2000 g 45.00- tot en met 3000 g 65.00- tot en met 4000 g 85.00- tot en met 5000 g 100.00 (Koninklijk besluit van 30.12.1980 – Art. 1 – Volgnummer 104)
Vanaf 15.04.1982
Drukwerken, en namelijk overlijdingsberichten, geboorte- en huwelijksaankondigingen … en de bedankingskaarten in verband met die gebeurtenissen, de naamkaartjes alsook de adreskaarten, waarop slechts een om ‘t even welke gedrukte mededeling voorkomt. Worden eveneens toegelaten als drukwerken de boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 7.00  andere zendingen- tot en met 50 g 9.00   – tot en met 100 g 11.00- tot en met 250 g 14.00   – tot en met 500 g  21.00- tot en met 1000 g 30.00   – tot en met 2000 g 60.00- tot en met 3000 g 75.00   – tot en met 4000 g 100.00- tot en met 5000 g 115.00 (Koninklijk besluit van 02.04.1982 – Art. 1 – Volgnummer 103)
Vanaf 15.04.1983
Drukwerken, en namelijk overlijdingsberichten, geboorte- en huwelijksaankondigingen … en de bedankingskaarten in verband met die gebeurtenissen, de naamkaartjes alsook de adreskaarten, waarop slechts een om ‘t even welke gedrukte mededeling voorkomt. Worden eveneens toegelaten als drukwerken de boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 8.00 andere zendingen  – tot en met 50 g 10.00  – tot en met 100 g 12.00- tot en met 250 g 16.00- tot en met 500 g 24.00- tot en met 1000 g30.00- tot en met 2000 g 60.00- tot en met 3000 g 75.00- tot en met 4000 g 100.00- tot en met 5000 g 115.00 (Koninklijk besluit van 08.04.1983 – Art. 1 – Volgnummer 103)
Vanaf 01.02.1984
Drukwerken, en namelijk overlijdingsberichten, geboorte- en huwelijksaankondigingen … en de bedankingskaarten in verband met die gebeurtenissen, de naamkaartjes alsook de adreskaarten, waarop slechts een om ‘t even welke gedrukte mededeling voorkomt. Worden eveneens toegelaten als drukwerken de boeken, brochures, publikaties en periodieke uitgaven, welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 8.00 andere zendingen- tot en met 50 g 10.00- tot en met 100 g 13.00- tot en met 250 g 18.00- tot en met 500 g 25.00- tot en met 1000 g 32.00- tot en met 2000 g 62.00- tot en met 3000 g 82.00- tot en met 4000 g 105.00- tot en met 5000 g 125.00 (Koninklijk besluit van 20.12.1983 – Art. 3 – Volgnummer 103)
Vanaf 16.01.1985
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 9.00andere   – tot en met 50 g 13.00- tot en met 100 g 15.00 – tot en met 250 g 20.00- tot en met 500 g 27.00- tot en met 1000 g 35.00- tot en met 2000 g 65.00- per bijkomende gewichtstrap van 1000 g  25.00 (Koninklijk besluit van 17.12.1984 – Art. 7 – Volgnummer 103)
Vanaf 01.03.1986
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 9.00 andere – tot en met 50 g 13.00   – tot en met 100 g 15.00- tot en met 250 g 20.00   – tot en met 500 g 27.00- tot en met 1000 g 35.00   – tot en met 2000 g 65.00- per bijkomende gewichtstrap van 1000 g 25.00 (Koninklijk besluit van 26.02.1986 – Art. 6 – Volgnummer 103)
Vanaf 01.02.1988
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen:genormaliseerde zendingen 9.00 andere – tot en met 50 g 10.00- tot en met 100 g 11.00- tot en met 250 g 14.00- tot en met 500 g 30.00- tot en met 1000 g40.00- tot en met 2000 g 70.00- per bijkomende gewichtstrap van 1000 g 30.00(Koninklijk besluit van 08.12.1987 – Art. 8 – Volgnummer 103)
Vanaf 01.01.1990
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen en de dagbladen en tijdschriften die door particulieren verstuurd worden:genormaliseerde zendingen, …en drukwerken in kaartvorm waarvan de afmetingen voldoen aan die van een genormaliseerde zending 10.00– tot en met 50 g 11.00- tot en met 100 g 12.00- tot en met 250 g 15.00- tot en met 500 g 31.00- tot en met 1000 g 41.00- per bijkomende gewichtstrap van 1000 g 30.00 (Koninklijk besluit van 22.12.1989 – Art. 2 – Tariefnummer 103)
Vanaf 01.01.1991
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen en de dagbladen en tijdschriften die door particulieren verstuurd worden:genormaliseerde zendingen, …   en drukwerken in kaartvorm waarvan de afmetingen voldoen aan die van een genormaliseerde omslag 10.00– tot en met 50 g 12.00 – tot en met 100 g 13.00- tot en met 250 g 18.00   – tot en met 500 g 35.00- tot en met 1000 g 45.00   – tot en met 2000 g 80.00- tot en met 3000 g 110.00   – per bijkomende gewichtstrap van 1000 g 40.00 (Koninklijk besluit van 21.12.1990 – Art. 3 – Tariefnummer 103)
Vanaf 01.04.1992
Drukwerken, met inbegrip van de boeken, brochures, publikaties, periodieke uitgaven welke niet ten minste eenmaal per kwartaal verschijnen en de dagbladen en tijdschriften die door particulieren verstuurd worden, reclamemonsters:a) gewoon tarief :genormaliseerde zendingen, …en drukwerken in kaartvorm waarvan de afmetingen voldoen aan die van eengenormaliseerde omslag 11.00– tot en met 100 g 14.00- tot en met 250 g 25.00boven 250 g : tarief voor pakjesb) voorkeurtarief :genormaliseerde zendingen 6.60   – tot en met 50 g 7.50- tot en met 100 g 8.40- tot en met 150 g 10.60- tot en met 200 g 12.80- tot en met 250 g 15.00 (Koninklijk besluit van 27.03.1992 – Art. 14 – Tariefnummer 4)
Vanaf 01.01.1994
Drukwerken, drukwerken in kaartvorm, berichten van adresverandering, overlijdensberichten, boeken, brochures, publikaties, dagbladen en tijdschriften door particulieren verzonden: – genormaliseerde zendingen tot 20 g : 13.00– tot 100 g 16.00- tot 250 g 28.00boven 250 g : tarief voor pakjes(De Post – 24.12.1993)
Vanaf 01.01.1996
Drukwerken, drukwerken in kaartvorm, berichten van adresverandering, overlijdensberichten, boeken, brochures, publikaties, dagbladen en tijdschriften door particulieren verzonden:- genormaliseerde zendingen tot 20 g : 14.00 – tot 50 g 16.00 – tot 100 g 18.00- tot 250 g 30.00   boven 250 g : tarief voor pakjes (De Post – 29.12.1995)

Vanaf 01.01.1997 werd het frankeren van zendingen met voorafgestempelde postzegels verboden.

%d bloggers liken dit: